Dashboard

Het strategisch doel is vertaald naar resultaten die we willen bereiken voor de vier aangewezen centra in Moerdijk. In onderstaande tabel zijn de doelen gekoppeld aan de databron en aan de frequentie van onderzoek. De meetmomenten zullen altijd in Q4 van het betreffende jaar zijn en vervolgens zal hierover gerapporteerd worden in Q1 in het jaar erop.

Doelen Databron Meetmoment Rapporteren Frequentie
Meer bezoekers Locatus Q4 2023 Q1 2024 1x per jaar
Langere verblijfsduur Koopstromenonderzoek Q4 2023 Q1 2024 1x per jaar  
Meer bestedingen Koopstromenonderzoek Q4 2023 Q1 2024 1x per jaar  
Meer koopkrachtbinding Koopstromenonderzoek Q4 2023 Q1 2024 1x per jaar  
Verhogen waardering inwoners Inwonerspeiling vitale centra Q4 2023 Q1 2024 1x per jaar  
Verhogen waardering ondernemers Ondernemers enquête Q2 2024 Q1 2024 1x per jaar  
Cohesie/krachtenbundeling ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en gemeente Ondernemers enquête Q2 2024 Q1 2024 1x per jaar