Naamskeuze, verklaring

  • Voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte;
  • Alleen bij het eerste kind uit uw huidige relatie kunt u de achternaam kiezen:
    • Beide ouders moeten in persoon langskomen;
    • Maak een afspraak;
    • Neem een geldig legitimatiebewijs mee.

Maak een afspraak voor naamskeuze

Aanvragen

Omdat de moeder niet altijd aanwezig kan zijn bij de geboorteaangifte is het van belang de keuze vóór de geboorte te doen.

Voor het afleggen van de verklaring kunt u een afspraak maken.

Meenemen

  • Uw origineel geldig legitimatiebewijs;
  • Beide ouders in persoon langskomen.

Voorwaarden

Kiest u niet voor een achternaam, dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of van de moeder. Dit hangt af van uw gezinssituatie.

Getrouwde of geregistreerde ouders (ouders van verschillend geslacht)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt? Dan kunt u vóór of tijdens de geboorteaangifte van het eerste kind een akte van naamskeuze laten opmaken. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn.

Ongetrouwde ouders (ouders van verschillend geslacht)

Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder. Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader het kind erkennen. Bij de erkenning van het eerste kind binnen de relatie, kunt u kiezen voor de achternaam van de vader. Beide ouders moeten daarbij aanwezig zijn.

Ouders van hetzelfde geslacht

Ouders van hetzelfde geslacht kunnen in bepaalde gevallen ook naamskeuze doen. Wilt u meer informatie? Kijk dan op rijksoverheid.nl of download de folder de keuze van de achternaam.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.