Gedenkteken plaatsen

U heeft een vergunning nodig voor het plaatsen van een gedenkteken of gedenkplaat. De rechthebbende van een graf vraagt de vergunning aan. Daarbij dient u ook een werktekening in.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning 

Aanvragen

Heeft u een graf op één van de gemeentelijke begraafplaatsen, dan vraagt u een vergunning aan. Dat kan via het online aanvraagformulier of maak een afspraak

Formulieren

Meenemen

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
  • Werktekening.

Voorwaarden

Als u een gedenkteken bij een graf of gedenkplaat wilt plaatsen dan heeft u daarvoor een vergunning nodig.

Werktekening

In de werktekening moeten de volgende gegevens staan:

  • Boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;
  • De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;
  • De tekst van het opschrift en de figuratie(s);
  • Het materiaal van de funderingen met de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Gedenkteken

  • Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt;
  • De lengte en de breedte van het gedenkteken (inclusief grondplaat en/of grafrand) mogen de vastgestelde grafmaat niet overschrijden;
  • De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden;
  • Een gedenkteken zonder afdekplaat/sierplaats is altijd voorzien van een grafrand van beton of natuursteen op maat van de uitgegeven grafruimte.

Geen gedenkteken

De rechthebbende laat binnen een half jaar, na begraving of bijzetting, weten dat er geen vergunning wordt aangevraagd voor een grafbedekking. Hiermee wordt dan afstand gedaan van het recht tot het aanleggen en onderhouden van een grafbedekking.  De gemeente neemt de bovengrondse grafruimte op in haar onderhoud. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de rechthebbende.

Kosten

€ 115,00

Wij verzoeken u met pin te betalen.