Vraag en antwoord overlijden

Heeft u nog vragen? Wij hebben een handig overzicht gemaakt met vragen die wij veel krijgen en de antwoorden daarop.

Welke begraafmogelijkheden zijn er?

Op de begraafplaats in Klundert is alleen de mogelijkheid voor het begraven van overledenen in een algemeen graf of particulier graf. Ook het plaatsen van een asbus (of urn) in een particulier urnengraf of in een particulier graf is mogelijk.  

Begraafplaats Noordtoren biedt meerdere mogelijkheden. Zo kan men bijvoorbeeld begraven worden in een natuurgraf of een asbus plaatsen in een urnenzuil. Tevens bestaat op deze begraafplaats de mogelijkheid om op de verstrooiingsplaats as te verstrooien. 

De begraafplaats aan de Galgenweg in Zevenbergen en is gedeeltelijk gesloten. Dit houdt in dat alleen bijzettingen in gereserveerde graven kunnen plaatsvinden. Op deze begraafplaats worden nieuwe graven niet meer uitgegeven.

Wat is het verschil tussen een particulier graf en een algemeen graf?

Een particulier (urnen)graf -of beter gezegd een huurgraf- wordt uitgegeven aan één persoon (een rechthebbende). De rechthebbende heeft gedurende 20 jaar beschikking over het graf en kan zelf bepalen wie er in worden begraven. 

Een algemeen graf wordt beschikbaar gesteld door de gemeente voor een periode van 10 jaar. Deze periode kan niet worden verlengd. Er wordt geen rechthebbende geregistreerd, maar een contactpersoon (gebruiker). Een algemeen graf wordt enkeldiep uitgegeven. Dit betekend dat er 1 persoon in begraven kan worden. 

De mogelijkheden voor het gebruik van grafbedekking zijn bij een algemeen graf op begraafplaats Noordtoren beperkt. Op de begraafplaats in Klundert mag geen grafbedekking worden aangebracht. Het is belangrijk dat u zich dat vooraf goed realiseert. In de praktijk blijkt namelijk dat sommige mensen dit later minder prettig vinden. 

Bij een particulier graf wordt betaald voor de begraving, het uitsluitend recht (de huur) en het algemeen onderhoud van de begraafplaats (onderhoudsrecht).

Bij een algemeen graf wordt alleen betaald voor de begraving en het algemeen onderhoud van de begraafplaats (onderhoudsrecht).

Kan ik een algemeen graf nog omzetten naar een particulier graf?

Nee, als de begraving heeft plaats gevonden is dit niet meer mogelijk. U kunt wel na 20 jaar de stoffelijke resten uit een algemeen graf laten opgraven, voor herbegraving in een nieuw particulier graf op de begraafplaats of elders of voor crematie. De kosten voor de opgraving en eventuele herbegraving zijn voor rekening van de rechthebbende.

Na herbegraving van de stoffelijke resten op een gemeentelijke begraafplaats van Moerdijk, ontvangt u een nieuwe grafakte. De kosten voor de huur en het onderhoudsrecht (beide voor 20 jaar) worden bij de rechthebbende in rekening gebracht.

Kan ik een particulier graf nog omzetten naar een algemeen graf?

Nee, als de begraving heeft plaats gevonden is dit niet meer mogelijk.

Waarvoor betaal ik onderhoudsrecht?

U betaalt een bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Dit wordt het onderhoudsrecht genoemd. Hierbij moet u denken aan het knippen van hagen, bladruimen en maaien van het gazon. U betaalt als het ware mee aan het aanzien van de begraafplaats.

Wat is een rechthebbende?

De gemeente registreert een rechthebbende bij een particulier graf. De rechthebbende huurt een graf en heeft zeggenschap over wie begraven mag worden in dit graf. De rechthebbende beslist of de grafrechten wel of niet worden verlengd.

Wat is een belanghebbende?

De gemeente registreert een belanghebbende (contactpersoon) bij een algemeen graf. Deze persoon mag het graf gebruiken voor het begraven van 1 overledene.

De gegevens van de rechthebbende/belanghebbende zijn gewijzigd, wat moet ik doen?

Een adreswijziging kunt u doorgeven via info@moerdijk.nl.

Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. U kunt dit online aanvragen.

Online regelen

Het kan ook schriftelijk naar gemeente Moerdijk, tav begraafplaatsadministratie, antwoordnummer 109; 4760 VN Zevenbergen.  
De gemeente zoekt niet actief naar een nieuwe rechthebbende. Dit heeft te maken met privacybescherming.

Hoe kan ik een (urnen)graf aanvragen?

Meestal doet de uitvaartverzorger dit voor u. Hij vult met u een aanvraagformulier in die hij daarna naar de gemeente toestuurt.

Soms wordt de aanvraag door de nabestaande ingevuld. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van een asbus (of urn). Het aanvraagformulier is te vinden onder Aanvraag grafuitgifte (pdf). De datum en tijdstip van de plaatsing van de asbus mag u later doorgeven. Meestal wordt de asbus geplaatst als ook het gedenkteken geplaatst wordt.

U kunt het formulier mailen via info@moerdijk.nl of toesturen naar: gemeente Moerdijk, tav begraafplaatsadministratie, antwoordnummer 109; 4760 VN Zevenbergen.

Ik wil een asbus of urn in de urnenzuil plaatsen, hoe gaat dit in zijn werk?

U vult hiervoor een aanvraagformulier Aanvraag grafuitgifte (pdf) in. De datum en tijdstip van de plaatsing van de asbus mag u later doorgeven. Meestal wordt de asbus geplaatst als ook de afdekplaat geplaatst wordt. Dit is een zwart marmeren plaat die de nis van de urnenzuil afsluit.

Daarnaast vult u ook het aanvraag gedenkteken plaatsen (pdf) in. 

Beide formulieren mailt u via info@moerdijk.nl of toesturen naar: gemeente Moerdijk, tav begraafplaatsadministratie, antwoordnummer 109; 4760 VN  Zevenbergen. 

Daarna wordt telefonisch met u contact opgenomen voor het afhalen van een afdekplaat. De plaat kunt u dan laten graveren door een steenhouwer. Als de plaat gereed is, kunt u contact opnemen met de gemeente. We zullen dan met u een datum vastleggen voor het plaatsen van de asbus.

Ik wil de as van mijn dierbare in een drijvende urn in de urnenvijver plaatsen; hoe gaat dit in zijn werk?

De gemeente beschikt binnenkort over drijvende urnen in de vorm van een waterlelie. Zodra de drijvende urnen beschikbaar zijn, wordt de informatie hierop aangepast.

Hoeveel begravingen kunnen in een graf plaatsvinden?

Er zijn 2 soorten graven: een particulier graf en een algemeen graf.

Een particulier graf wordt met maximaal 2 lagen uitgegeven. Eén laag noemen we een enkeldiep graf en twee lagen een dubbeldiep graf. Per laag mag 1 overledene begraven worden. Een particulier graf geeft ook recht tot het begraven of bijzetten van maximaal 4 urnen of asbussen. De volgende combinaties zijn dan mogelijk:

 • één stoffelijk overschot in de onderste laag en in de bovenste laag één of twee asbussen óf het ondergronds verstrooien van as van één of twee overledenen.
 • één of twee asbussen óf het ondergronds verstrooien van de as van twee overledenen in de onderste laag en in de bovenste laag één stoffelijk overschot. Na het begraven van het stoffelijk overschot in de bovenste laag, kan er in de onderste laag geen bijzetting meer plaatsvinden van een asbus of asverstrooiing

In een algemeen graf is plaats voor maximaal 1 overledene.

Wat wordt verstaan onder grafbedekking?

Dit is een gedenkteken en/of vaste grafbeplanting op een graf. U moet een vergunning aanvragen om deze te mogen plaatsen op het graf.

Hoe moet ik een vergunning voor het plaatsen van grafbedekking aanvragen?

U moet een aanvraagformulier aanvraag gedenkteken plaatsen (pdf, 97 kB) invullen en ondertekenen. Daarna wordt die meestal door de steenhouwer naar ons gestuurd.
Met het aanvraagformulier moet u ook een werktekening meesturen waaruit het volgende blijkt:

 • Boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen
  • De soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal
  • De tekst van het opschrift en de figuratie(s)
  • Het materiaal van de funderingen de wijze van bevestiging van het gedenkteken
   daarop.

We willen het gedenkteken van het graf halen. Mag dat?

Ja, dat mag als u de rechthebbende bent. U moet hiervoor wel een afspraak maken bij een medewerker van de buitendienst, zodat u niet tegelijk met een begrafenis aan het werk bent. Dit kan telefonisch via 14 0168.

Wanneer krijg ik bericht over het verlengen van het grafrecht?

Ongeveer 3 maanden voordat het grafrecht van een particulier graf afloopt krijgt de rechthebbende bericht. Dan wordt een brief gestuurd met de vraag of de rechthebbende wenst te verlengen. Er zitten een antwoordformulier en retourenveloppe bij.

Met welke termijn kan ik het grafrecht verlengen?

Met een termijn van 10 jaar.

Ik heb een brief gehad over het verlengen van het recht op een urnengraf, maar dat hoeft voor mij niet. Mag ik de urn ook komen ophalen?

Ja, dat mag. Op het bijgevoegde formulier vult u in dat u het recht niet wenst te verlengen en vraagt u ons de asbus ter beschikking te houden. Dat formulier stuurt u terug. U ontvangt dan een brief waarin staat dat het recht op de urnennis vervalt op betreffende datum en dat u op afspraak de urn en eventueel de gedenkplaat kunt komen ophalen.

Hoe wordt het verlengen van het grafrecht afgehandeld?

Als de rechthebbende een positief antwoord retour stuurt dan volgt een akte van verlenging. De kosten voor de verlenging van de huur en het onderhoudsrecht voor de begraafplaats worden later via de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) bij de rechthebbende in rekening gebracht.

Hoe wordt het niet verlengen van het grafrecht afgehandeld?

Als de rechthebbende het recht niet wenst te verlengen doet hij daarmee afstand van de grafrechten. Er volgt dan een bevestigingsbrief waarin staat dat de grafrechten niet verlengd worden en het graf geruimd kan worden. De rechthebbende krijgt de gelegenheid om de grafbedekking in eigendom te verkrijgen.

Wat gebeurd er met de grafbedekking als de grafrechten niet meer verlengd worden?

Als de rechthebbende afstand heeft gedaan van de grafrechten, heeft hij de gelegenheid om binnen 3 maanden na verloop van het grafrecht de grafbedekking in eigendom te verkrijgen.
Is de grafbedekking niet opgehaald, dan verwijderd de gemeente de grafbedekking in het voorjaar van het volgende jaar. De grafbedekking wordt vernietigd.

Mag de as van gecremeerde overledenen elders dan op de (aangewezen plaats op de) begraafplaats worden verstrooid?

As verstrooien mag overal met toestemming van de eigenaar van de grond. Als het openbare grond betreft, mogen andere mensen geen hinder ondervinden van de asverstrooiing. As moet zo snel mogelijk de grond kunnen intrekken. Daarom mag het as niet uitgestrooid worden op verharde delen.

Hoe regel ik de zaken met de Belastingdienst/Rijksoverheid van mijn naaste die overleden is?

Sinds kort is het voor nabestaanden ook mogelijk de Belastingtelefoon voor nabestaanden te bellen als zij hulp nodig hebben. Dat kan gratis via (0800) 235 8354.