Kan ik een particulier graf nog omzetten naar een algemeen graf?

Nee, als de begraving heeft plaats gevonden is dit niet meer mogelijk.