Wat wordt verstaan onder grafbedekking?

Dit is een gedenkteken en/of vaste grafbeplanting op een graf. U moet een vergunning aanvragen om deze te mogen plaatsen op het graf.