Waarom kunnen jullie voor Oekraïners en asielzoekers zo snel bouwen snel en niet voor andere doelgroepen die ook al lang op zoek zijn?

Voor de bouw van de flexwoningen voor de Oekraïense ontheemden was een omgevingsvergunning nodig, zoals dat voor alle bouwwerken geldt. Belangrijk verschil met de bouw van gewone woningen is dat het hier om een tijdelijke vergunning gaat. Daarom konden de procedures in dit geval sneller verlopen. Door het spoedeisende karakter kon de gemeente ook een eenvoudiger gunningtraject doorlopen. Dit geldt ook voor het COA als het gaat om de flexbouw voor asielzoekers. Ook dat levert tijdwinst op. En verder kost het ook minder tijd om dit soort unitwoningen te bouwen, dan normale woningbouw.

De gemeente gaat de ervaringen van dit traject zeker inzetten om te kijken hoe en waar we flexbouw in de toekomst ook voor andere doelgroepen kunnen realiseren.