Hoe kunnen Oekraïners medische zorg krijgen?

Per 1 juli 2022 treedt de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking. Deze regeling geldt voor werkende en niet-werkende vluchtelingen uit Oekraïne die zijn ingeschreven in de BRP en dus in het bezit zijn van een BSN. Dit betekent dat vluchtelingen uit Oekraïne niet meer zelf een zorgverzekering hoeven af te sluiten en automatisch onder de RMO vallen.

Naast de zorg uit het basispakket wordt ook bepaalde zorg buiten het basispakket (beperkt) vergoed, zoals mondzorg bij acute pijnklachten, anticonceptie en abortuszorg. Zorgverleners declareren hun zorgkosten via hun reguliere declaratiesysteem.

Voor de RMO betaal je geen zorgpremie en krijg je dus ook geen zorgtoeslag.

De subsidieregeling bij het CAK blijft beschikbaar voor Oekraïense vluchtelingen zonder BSN.