Ik organiseer een initiatief voor vluchtelingen uit Oekraïne. Wat doet de gemeente om mij daarbij te helpen?

Er zijn geen speciale (subsidie) regelingen voor initiatieven voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vanwege de vele organisatorische uitdagingen en verantwoordelijkheden benaderen wij zelf organisaties voor activiteiten op en rond de gemeentelijke opvanglocaties.  

Wel kunt u gebruik maken van onze bestaande subsidieregelingen. U kunt deze vinden op: Overzicht subsidies | gemeente Moerdijk. Lees daarvoor goed de voorwaarden door voordat u een aanvraag indient. Zo moet een (subsidie) aanvraag altijd via het betreffende digitale aanvraagformulier worden ingediend. Alle aanvragen die op een andere manier worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.