Krijgen Oekraïners leefgeld?

De gemeente Moerdijk voert met ingang van 1 februari 2023 de vernieuwde landelijke regeling ‘Leefgeld voor Oekraïense Vluchtelingen’ uit. Deze nieuwe regeling past beter bij het leefgeld voor andere groepen in Nederland, zoals asielzoekers, statushouders en mensen met een bijstandsuitkering. Hiervoor is gekeken naar de regelingen die voor hen gelden en naar het adviesbedrag van het Nibud voor gas, water en licht voor één extra persoon in een gastgezin.

In de nieuwe regeling wordt gekeken naar de grootte van het gezin. Een gezin bestaat uit partners en hun minderjarige kinderen. Andere meerderjarige familieleden (bv. grootouders, ooms en tantes) vormen hun eigen gezin. Hoe meer mensen in het gezin, hoe lager het bedrag per persoon wordt. Het bedrag wordt op één bankrekening of prepaidpas per gezin gestort.

Leefgeld per persoon per maand
Aantal personen Categorie Eetgeld Persoonlijke verzorging Toelage voor particuliere opvang
1 of 2 personen volwassenen €215,06 €56,12 €93
minderjarige €178,36 €56,12 €93
3 personen volwassenen €171,99 €56,12 €93
minderjarige €142,57 €56,12 €93
4 of meer personen volwassenen €150,45 €56,12 €93
minderjarige €124,97 €56,12 €93

Bewoners van een particuliere opvang krijgen een extra toelage. Zij kunnen ervoor kiezen om hiermee bij te dragen in de kosten van het gastgezin maar dit is niet verplicht.

De vluchteling dient bij aankomst in de gemeente Moerdijk een aanmeldformulier in te vullen. Hiervoor is een Burgerservicenummer (BSN) en een bankrekening of prepaidpas nodig. Als zij voldoen aan de aanvraagvoorwaarden ontvangen zij op hun bankrekening of prepaidpas maandelijks het leefgeld.

Als de vluchteling nog geen bankrekeningnummer heeft kunnen regelen verstrekt gemeente Moerdijk tot die tijd een prepaid pinpas. Op deze prepaid pinpas wordt het leefgeld gestort. Het is niet mogelijk om salaris te ontvangen op de prepaid pinpas. Zodra de vluchteling beschikt over een bankrekeningnummer moet dit aan de gemeente worden doorgegeven en moet de prepaid pinpas worden ingeleverd. Het leefgeld zal vanaf dat moment op het bankrekeningnummer worden gestort.

Indien er iets wijzigt in de persoonlijke situatie van de vluchteling zelf of zijn/haar gezin dient men dit te melden door middel van het daarvoor bestemde mutatieformulier (UKR) of ENG in te vullen. Als de vluchteling werk heeft gevonden dient men dit te melden, het leefgeld wordt dan de maand daarop stop gezet voor het hele gezin.