Jeugdfonds sport en cultuur

Zorgen dat ook kinderen uit gezinnen met een krappe beurs kunnen sporten en muziekles, dansles of andere culturele activiteiten kunnen volgen. Dat is het doel van het jeugdfonds sport en cultuur.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie/het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les.

Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener.

Informatie jeugdfonds sport en cultuur