Kinderopvang en Peuteropvang / Voorschools aanbod

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om naar een kinderopvang of peuteropvang te gaan. Niet alleen leert een kind er spelen met leeftijdsgenoten, het draagt ook bij aan een goede start op de basisschool. In de gemeente Moerdijk zijn verschillende vormen van kinderopvang. Voor een overzicht van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders kunt u terecht op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Peuteropvang

Peuteropvang betekent dat de peutergroep een onderdeel is geworden van de kinderopvang. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende aanbieders van peuteropvang in de gemeente Moerdijk van het jaar 2020. 

 
Plaats Organisatie Naam groep
Moerdijk Kibeo PC de Rakkers/ de Klaverhoek
Zevenbergen Kibeo De Boemerang
Zevenbergen Kibeo De Neerhof
Zevenbergen Kibeo De Arenberg
Zevenbergen Kibeo De Toren
Zevenbergen Kibeo Regenboog
Willemstad Kibeo Hofstraat
Fijnaart Kibeo Kennedy
Klundert Kibeo 't Ravelijn
Klundert De Cocon De Libelles
Zevenbergschen Hoek Kibeo Olavstraat
Fijnaart De Zwingeltjes Onbekend
Standdaarbuiten Het Zwammeke Het Zwammeke
Standdaarbuiten De Dwergjes Happy

Toeslag voor peuteropvang

Als uw kind naar de peuteropvang gaat kunt u een toeslag aanvragen. Als u en uw partner een betaalde baan hebben dan vraagt u een toeslag aan bij de Belastingdienst (www.toeslagen.nl). Als u niet in aanmerking komt voor een toeslag via de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u geen betaald werk heeft, dan vraagt u een toeslag aan bij de gemeente Moerdijk. De toeslag is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar die naar de peuteropvang gaan bij een organisatie die opgenomen is in het lokale register peuteropvang. U kunt voor minimaal 5 en maximaal 7 uur peuteropvang per week een toeslag van de gemeente krijgen.

Online aanvragen

Aanvragen per post

Online is het snelste, maar uiteraard kunt u ook nog gebruik maken van de onderstaande papieren formulieren. U kunt het uitprinten en per post versturen naar gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Daarnaast kunt u dit ook bij de balie van het gemeentehuis invullen, u krijgt dan hulp. Let op dat u de juiste stukken meeneemt. 

Kinderopvang

Heeft u kinderen en wilt u arbeid en zorg combineren? Dan kunt u gebruik maken van kinderopvang. In de gemeente Moerdijk zijn er meerdere aanbieders van kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ook kunt u terecht bij het gastouderbureau.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en - via gastouderbureaus - door gastouders. De GGD West-Brabant voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. De inspectierapporten van de GGD vindt u op www.ggdwestbrabant.nl.

Informatie

U kunt contact opnemen met de gemeente Moerdijk: telefonisch via 14 0168 of per mail info@moerdijk.nl.