Kinderopvang en Peuteropvang / Voorschools aanbod

Peuter- en kinderopvang in de gemeente, tarieven, toeslag aanvragen.

Voor jonge kinderen is het belangrijk om naar een kinderopvang of peuteropvang te gaan. Niet alleen leert een kind er spelen met leeftijdsgenoten, het draagt ook bij aan een goede start op de basisschool. In de gemeente Moerdijk zijn verschillende vormen van kinderopvang.

Voor een overzicht van de kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders kunt u terecht op landelijkregisterkinderopvang.nl. Als uw kind naar de kinderopvang gaat kunt u een toeslag aanvragen. Als u en uw partner een betaalde baan hebben dan vraagt u een toeslag aan bij de Belastingdienst. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de opvang in geregistreerde kindercentra en - via gastouderbureaus. De GGD West-Brabant voert daarom regelmatig inspecties uit. Het Rijk houdt landelijk toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. 

Kinderopvangtoeslag voor peuters (KOT)

Het is een bijdrage aan de ontwikkeling van peuters om naar de kinderopvang te gaan. Gemeente Moerdijk wil gebruik van de peuteropvang daarom stimuleren. Ook als u niet in aanmerking komt voor een toeslag via de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat u geen betaald werk heeft, dan is het mogelijk om een toeslag aan te vragen bij de gemeente Moerdijk. De toeslag is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar die naar de peuteropvang gaan bij een organisatie die opgenomen is in het landelijk register peuteropvang. U kunt voor minimaal 4 en maximaal 8 uur peuteropvang per week een toeslag van de gemeente krijgen.

Online aanvragen

Aanvragen per post

Online is het snelste, maar uiteraard kunt u ook nog gebruik maken van de onderstaande papieren formulieren. U kunt het uitprinten en per post versturen naar gemeente Moerdijk, Postbus 4, 4760 AA Zevenbergen. Daarnaast kunt u dit ook bij de balie van het gemeentehuis invullen, u krijgt dan hulp. Let op dat u de juiste stukken meeneemt. 

Informatie

U kunt contact opnemen met de gemeente Moerdijk: telefonisch via 14 0168 of per e-mail info@moerdijk.nl.