Factsheet met feiten en cijfers over Moerdijk 2022

Inwoners

Aantal
op 1 januari 2020 37.129
op 1 januari 2021 37.185
op 1 januari 2022 37.313
Geslacht
mannen 18.731 50,2%
vrouwen 18.582 49,8%
Leeftijd
0-19 jaar 7.460 20,0%
20-44 jaar 10.075 27,0%
45-64 jaar 11.396 30,5%
65+ 8.382 22,5%
Burgerlijke staat
ongehuwd 15.868 42,5%
gehuwd 16.234 43,5%
weduwstaat 2.255 6,1%
gescheiden 2.956 7,9%
Herkomst
Nederlands 86,7%
Westers 7,6%
Turks 1,0%
Marokkaans 0,7%
Surinaams/Antilliaans 0,9%
overig niet-westers 3,1%
Prognose (Primos)
2025 37.520 16.960
2030 38.430 17.820
2035 39.230 18.360

Wonen

Aantal woningen
op 1 januari 2015 16.077
op 1 januari 2022 16.672
waarvan huur 34%
nieuwbouw in 2022 98
sloop in 2022 7
gemid.woningbezetting 2,2
Type
rijtjes- / hoekwoning 47,6%
2-onder-1 kapwoning 15,8%
vrijstaande woning 24,0%
appartement 12,6%
Waarde
(WOZ 1-1-2022)
minder dan € 150.000 1,8%
€ 150.000 tot € 240.000 23,2%
€ 240.000 tot € 400.000 49,9%
€ 400.000 en meer 25,1%
Aantal huishoudens
eenpersoons 5.164
meerpersoons 11.361
Aantal gezinnen
zonder kinderen 5.725
met kind(eren) 4.557
eenoudergezin 1.079

Kernen

Kern Woningen Inwoners
Zevenbergen 6.637 14.540
Zevenbergschen Hoek 732 1.635
Langeweg 350 865
Klundert 2.549 5.925
Moerdijk 508 1.110
Noordhoek 437 1.080
Standdaarbuiten 955 2.225
Fijnaart 2.569 5.690
Heijningen 394 875
Willemstad 1.139 2.500
Helwijk 402 870
Gemeente (totaal) 16.672 37.313

Ruimtelijke structuur

ha grondoppervlakte 18.403
ha landoppervlakte 15.917
km1 gem. wegen 478
ha asfalt 165
ha klinkers en tegels 176
km1 hoofdriool (vrijvervalriool) 234
aantal hoofdrioolgemalen 57
aantal minigemalen (drukriool) 425
aantal kolken 16.325
km1 watergang 121
aantal bruggen 106
aantal lichtpunten 8.670
ha beplanting 70
km1 hagen 44
ha gazon 92
ha bloemrijk gras bermen 248
ha bloemrijk gras begrazen 54
aantal bomen 26.628
aantal containers restafval, textiel, glas 184
aantal afvalbakken 419
aantal hondenpoepbakken 318
aantal banken 470
aantal RVV-verkeersborden 3.182
aantal panden en complexen 56

Meldingen woon- en leefomgeving

aantal 17.632

Verkeer en transport

Bedrijven in deze branche
transport over de weg 97
transport over water 12
Haven Moerdijk
Beschijving Aantal Gewicht (x1.000 ton)
Zeevaart 2.072 7.387
Binnenvaart 11.419 9.697
Spoor 2.900 1.349
Motorvoertuigen in Moerdijk
personenauto's 22.004
auto's per 1.000 inwoners 589
motortweewielers 2.011
bedrijfsvoertuigen 11.117

Bedrijven

Totaal
in 1997 2.150
in 2021 4.040
in 2022 4.121
Grootte-klasse
1 arbeidsplaats 2.924 71,0%
2 - 4 arbeidsplaatsen 576 14,0%
5 - 19 arbeidsplaatsen 391 9,4%
20 - 99 arbeidsplaatsen 202 4,9%
100 of meer 28 0,7%
Branche
landbouw en visserij 218 5,3%
industrie 322 7,8%
bouwnijverheid 451 10,9%
handel en reparatie 828 20,1%
horeca 122 3,0%
transport en logistiek 228 5,5%
financiële diensten 35 0,9%
zakelijke diensten 1.042 25,3%
openbaar bestuur 4 0,1%
onderwijs 189 4,6%
gezondheid en welzijn 319 7,7%
overige diensten 363 8,8%
Sector
landbouw en visserij 218 5,3%
industrie en bouw 773 18,7%
commerciële diensten 2.255 54,8%
niet-commerc. diensten 875 21,2%

Werkzame personen

Totaal
in 1997 15.092
in 2021 21.778
in 2022 22.135
Arbeids-duur
voltijd (>12 u/wk) 18.407 83,2%
deeltijd 2.234 10,1%
uitzendbasis 1.494 6,7%
Branche
landbouw en visserij 1.182 5,3%
industrie 5.935 26,8%
bouwnijverheid 980 4,4%
handel en reparatie 4.736 21,4%
horeca 813 3,7%
transport en logistiek 2.885 13,0%
financiële diensten 155 0,7%
zakelijke diensten 2.359 10,7%
openbaar bestuur 328 1,5%
onderwijs 694 3,1%
gezondheid en welzijn 1.503 6,8%
overige diensten 565 2,6%
Sector
landbouw en visserij 1.182 5,3%
industrie en bouw 6.915 31,2%
commerciële diensten 10.948 49,5%
niet-commerc. diensten 3.090 14,0%

Arbeidsmarktdeelname

Beroepsbevolking (2022) (2022)

Beroepsbevolking (2022) Totaal
Totaal 21.000
Geslacht
mannen 52%
vrouwen 48%
Leeftijd
15 - 24 jaar 14%
25 - 44 jaar 38%
45 - 75 jaar 48%

Werkloosheidspercentage (2022)

Werkloosheidspercentage (2022) Totaal
Totaal 3%
Geslacht
mannen 2,9%
vrouwen 3,1%
Leeftijd
15 - 24 jaar 7%
25 - 44 jaar 2,2%
45 - 75 jaar 2,3%

Voorzieningen

Detailhandel
aantal winkels 170
m2 winkelvloeroppervlak (wvo) 66.667
waarvan niet-dagelijkse artikelen 84%
Speelvoorzieningen
aantal locaties met speelvoorzieningen 104
Veiligheid woonomgeving
aantal buurtpreventieteams 20
aantal buurtpreventisten 500
aantal brandweerkazernes 7
Onderwijs
Soort Scholen Leerlingen
basisonderwijs 17 2.688
speciaal basisonderwijs 1 120
voortgezet onderwijs 1 1.065
volwasseneneducatie 1 32
Bibliotheek West-Brabant
Aantallen 2021 2022
aantal jeugdleden 7.789 4.271
aantal volwassen leden 1.248 1.318
totaal aantal leden 9.037 5.589
aantal leden per 1000 inw 243 150
aantal uitleningen 74.405 112.788
Theaters
Naam
theater De Schuur (Zevenbergen)
zaal De Vlakte (De Borgh, Zevenbergen)
zaal Moerdijk (gemeentehuis, Zevenbergen)
Gem. sportvoorzieningen
aantal sportparken 24
aantal gymzalen en sporthallen 7
aantal zwembaden 2
Verenigingen
aantal gesubsidieerd 186