Tegemoetkoming energielasten 2022 vrijwilligers-/maatschappelijke organisaties

Vanaf 2022 zijn de energielasten sterk gestegen, zo ook bij vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties (beheerders/exploitanten).

Te denken valt aan accommodaties voor sport, cultuur, jeugd (zoals scouting en speeltuinverenigingen), welzijn en multifunctionele accommodaties.

De gemeente streeft ernaar om onze vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties in stand en financieel gezond te houden. Als vrijwilligers- of maatschappelijke organisatie kunt u in aanmerking komen voor een eenmalige bijdrage van 40 % van de energie jaarafrekening 2022 of 2022-2023 bij een gebroken boek- of contractjaar.

U heeft een eHerkenning (organisatie) of een DigiD (persoonlijk) nodig.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met e-Herkenning

Let op! Deze subsidieregeling is niet bedoeld voor ondernemers en de zwembaden. Hiervoor heeft het Rijk aparte regelingen opgesteld (SPUK-MEOZ en TEK-regeling)

Is aan uw organisatie een specifieke uitkering noodfonds amateursportverenigingen (SPUK-NEAS) verleend? Dan zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de tegemoetkoming energielasten 2022 of 2022/2023.

Aanvragen

Wanneer

De aanvraag voor de tegemoetkoming energielasten 2022 of bij een gebroken boek- of contractjaar 2022-2023 moet vóór 1 oktober 2024 bij ons binnen zijn.

Wie

 1. vrijwilligersorganisaties met eigen accommodatie of een accommodatie exploiteren
 2. maatschappelijke organisaties met eigen accommodatie of een accommodatie exploiteren

Wat

Eind-/jaarafrekening energieleverancier of huurcontract en kopie facturen gehuurde accommodatie inclusief energielasten

Voorwaarden

 • Een subsidie kan aangevraagd worden door een rechtspersoon
 • De subsidie kan worden aangevraagd door vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties gevestigd in de gemeente Moerdijk
 • De eind-/jaarafrekening van de energieleverancier moet op naam staan van de aanvrager
 • Er kan 1 eind-/jaarrekening van de energieleverancier worden ingediend.
 • De periode van de eind-/jaarafrekening dient te starten in 2022.

Het kan zijn dat uw organisatie geen eigen contract heeft bij een energieleverancier, maar dat deze energielasten verrekend worden in de huurkosten. In dit geval dient u onderstaande documenten aan te leveren:

 • Kopie huurcontract én
 • Kopie van de facturen van de gehuurde accommodatie (inclusief energielasten) i

Subsidie wordt berekend op basis van:

 • Eind-/jaarafrekening energieleverancier
 • Verrekende energielasten bij een gehuurde accommodatie

Nadere regel tegemoetkoming energielasten vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties (met accommodaties)

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail vrijwilligeinzet@moerdijk.nl. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken en gezamenlijk het aanvraagformulier in te vullen. De afspraak kan op het gemeentehuis maar wij kunnen ook bij u langskomen