Meldpunt Wet goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In deze wet staan zeven regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. In deze wet staan zeven regels waaraan verhuurders en verhuurbemiddelaars zich moeten houden:

 1. De verhuurder mag de woningzoekende niet discrimineren.
 2. De verhuurder mag de huurder niet intimideren.
 3. De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
 4. De verhuurder legt de huurovereenkomst schriftelijk vast.
 5. De verhuurder moet de huurder goed informeren over:
  • rechten en plichten van de huurder over de woning
  • de hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als het huurcontract stopt
  • contactinformatie waar de huurder de verhuurder kan bereiken
  • informatie over het meldpunt Wet goed verhuurderschap van de gemeente
  • een compleet overzicht van de servicekosten
 6. De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan.
 7. De verhuurbemiddelaar mag geen bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

Er zijn extra regels voor verhuur aan buitenlandse werknemers. Om buitenlandse werknemers te beschermen, moeten werkgevers contracten voor werken en wonen scheiden. Ook moeten zij huurders schriftelijk informeren in een taal die zij begrijpen.

Melding maken

Werken verhuurders / verhuurbemiddelaars niet volgens de regels? Dan kan de gemeente een waarschuwing of een boete geven. Op grond van de wet heeft de gemeente een meldpunt ingericht. Bij dit meldpunt kunnen huurders, woningzoekenden, omwonenden en anderen terecht met signalen en klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars.

Let op: als uw melding betrekking heeft op één van de woningcorporaties in de gemeente Moerdijk dient u contact op te nemen met de betreffende woningcorporatie. Deze meldingen nemen wij niet in behandeling.

Via onderstaande knop kunt u een melding maken.

Maak een melding bij het meldpunt