Rooms-Katholieke H. Johannes de Doperkerk

Kenmerken

Adres Molenstraat 31
Postcode/plaats 4791 HL Klundert
Kadastraal bekend -
Huidige functie Kerk
Oorspronkelijke functie Kerk
Bouwjaar 1889
MIP-code BK060-002988

Redengevende omschrijving

Historie

De Rooms-Katholieke kerk aan de Molenstraat is een parochiekerk van de Heilige Johannes de Doper. De kerk is gebouwd in 1889-90 naar ontwerp van P.J. van Genk in sobere neo-renaissance stijl. In 1944 loopt de kerk schade op. De toren werd vernield en niet meer opgebouwd, de voorgevel werd wel opnieuw opgebouwd in neoromaanse stijl (1946-47).

Locatie

De kerk ligt midden in het centrum aan de Voorstraat (langs de Bottekreek).

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

De eind 19e eeuwse kerk is een typisch voorbeeld van een driebeukige kruiskerk,  bestaande uit een schip, een transept en het koor. Het schip bestaat uit zes traveeen, het transept heeft de grootte van een travee net als het koor. De kerk is opgebouwd uit baksteen en is gedekt met leien. Het dak wordt op de viering bekroond door een dakruiter met windvaan in de vorm van een haan en is voorzien van drie kleine dakkapellen. Het gebouw bevat verder natuurstenen afdekkingen en spekwerk. De nieuwe voorgevel (1946-47) bestaat uit een korfboogportaal met ruitmotief en met een arcade ter hoogte van de orgelgalerij. Een jaarsteen is in deze gevel aanwezig. In de zijgevels van het schip zogenaamde triplet vensters en in de zijbeuken zijn vensters voorzien van rondbogen met sluitstenen en hebben een roedeverdeling. In de eerste travee zijn geen vensters aanwezig. De linker zijbeuk heeft een tweezijdige afsluiting aan de voorzijde van de kerk, terwijl de rechter zijbeuk een rechte afsluiting heeft. Aan beide zijden een transept. De voorgevels van de transepten zijn voorzien van een triplet venster met drie gelijke vensters, daarboven een rond venster en nog een triplet venster waarvan het middelste venster hoger is. De zijgevels van het transept bevatten ieder een triplet venster. Het koor is opgebouwd uit een absis van twee vakken met een vijfzijdige sluiting met lange smalle vensters voorzien van rondbogen met sluitstenen en een roedeverdeling. Aan beide zijden sacristien onder zadeldak, voor- en achtergevels voorzien van afgeplatte boogportieken met er boven twee smalle vensters, in zijgevel twee vensters met roedeverdeling.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als kerk van Klundert. Het is beeldbepalend met een opvallend silhouet en een opvallende ligging, centraal in het historische centrum. Het heeft architectuurhistorische waarde als driebeukige kruiskerk in neorenaissance stijl.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Molenstraat 31 te Klundert. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Molenstraat 31 te Klundert gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (zuidwestzijde), beide zijaanzichten (zuidoost- en noordwestzijde), het achteraanzicht (noordoostzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving.

Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 3 2.0 6.0 Beeldbepalend, opvallend silhouet. 
Subtotaal 0-6 6.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 3 0.5 1.5 Kerk gelegen aan de Voorstraat, onderdeel van de historische structuur van het voorstraatdorp.
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 De kerk vormt samen met de naastgelegen pastorie een complex.
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Centraal gelegen aan een kruising aan het historisch centrum. De kerk heeft een klein voorplein.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 3 0.5 1.5 Gelegen aan een van de hoofstraten van Klundert, evenwijdig aan de Kreek en in lijn met de historische verkavelingsstructuur.
Subtotaal 0-6 5.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Eind 19e eeuwse kerk in neo-renaissance stijl ontworpen door P. van Genk. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 3 1.0 3.0 Neogotische driebeukige kruiskerk met een schip van zes traveeen, transept en koor met absis van twee vakken en vijfzijdige sluiting. Natuurstenen afdekkingen en lijsten. Nieuwe traditionalistische voorgevel met korfboogportaal en een jaarsteen.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 3 1.0 3.0 Er zijn diverse sierelementen in het gebouw verwerkt, zoals triplet vensters, een dakruiter, een korfboogportaal en een jaarsteen.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 2 1.0 2.0 De kerk is redelijk gaaf en herkenbaar en in goede staat. Door oorlogsschade de toren verwoest en vervangen door een nieuwe voorgevel.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 2 1.0 2.0 Lokaal redelijk zeldzaam als een van de drie nog aanwezige kerken in Klundert. 
Subtotaal 0-15 13.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van geestelijke ontwikkeling.
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 2 2.0 4.0 Herinnering aan kerk als functie en aan WOII gevolgd door wederopbouw. 
Subtotaal 0-15 10.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 3 2.0 6.0 Nog in gebruik als kerk.
Subtotaal 0-6 6.0  
Totaal 0-48 40.0  

Foto's