Scandinavische noodwoning Heijningen

Kenmerken

Adres Veluwestraat 1; 2
Postcode/plaats 4794 AB Heijningen
Kadastraal bekend -
Huidige functie Woning; stijlhuis
Oorspronkelijke functie Woning
Bouwjaar 1954
MIP-code BK035-002597

Redengevende omschrijving

Historie

Veluwestraat 1; 2 is een van de houten 'watersnoodhuizen' uit woonwijk De Put in Heijningen. De Put bestond uit houten Noorse en Zweedse woningen die de woningnood ontstaan door de watersnoodramp van 1953 moest opvangen. De woningen werden geschonken door het Scandinavische Rode Kruis. In Heijningen, Klundert, Zevenbergen en Willemstad werden 61 scandinavische woningen gebouwd (in totaal kwamen ruim 800 noodwoningen uit Scandinavie naar Nederland). Op 21 juni 1954 bezocht koningin Juliana woonwijk De Put.

Locatie

Gelegen aan straat in woonwijk De Put in Heijningen, onderaan de Hoge Heijningsedijk.

Architectuur- en kunsthistorische kenmerken:

Exterieur

Veluwestraat 1; 2 vormen samen een twee-onder-een-kap woning. Het is een tweelaags houten huis (1954) met een zadeldak, bedekt met pannen, met overstek en houten windveren. Het huis is opgebouwd uit een houten constructie met buitenwanden die eveneens van hout zijn. Het huis werd in onderdelen aangeleverd en ter plaatse in elkaar gezet, vergelijkbaar met een bouwpakket (prefab). De gevel bevat per woning vier raampartijen, varierend in grootte en een enkele deur met portiek. Een groot deel van dergelijke prefab huizen is in de laatste jaren verbouwd of 'in steen gezet'. Het huis aan de Veluwestraat is nog grotendeels in originele staat.

Algemeen belang

Het object is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als Scandinavische prefabwoning en de herinnering aan de watersnoodramp van 1953 met de daarop volgende wederopbouw.

Bescherming

De bescherming betreft het pand Veluwestraat 1;2 te Heijningen. De hoofdaspecten van de monumentaal beschermingswaardige onderdelen die in relatie staan tot de monumentale waarden van het gehele object, zijn opgenomen in de redengevende omschrijving. Voor het pand Veluwestraat 1;2 te Heijningen gaat het om relevante onderdelen van het exterieur en (delen van) aanzichten die vanuit openbare ruimten zichtbaar zijn, in dit geval het vooraanzicht (noordwestzijde) en beide zijaanzichten (noordoost- en zuidwestzijde) en de genoemde elementen in de redengevende omschrijving. Toekomstige veranderingen of aanpassingen zullen hieraan getoetst worden.

Waarderingscriteria

Waarderingscriteria Subcriteria Omschrijving parameters Score Weging Punten Toelichting
Silhoueteffect Silhouetwaarde Bijzondere, beeldbepalende betekenis van het object voor het aanzien van zijn omgeving, wijk, stad/dorp of streek 1 2.0 2.0 Bijzondere betekenis ten aanzien van zijn omgeving, echter silhouet beperkt zichtbaar.
Subtotaal 0-6 2.0  
Ligging Ensemblewaarde bijzondere betekenis van het object wegens de hoogwaardige kwaliteit van de bebouwing in relatie tot de historisch-ruimtelijke context 2 0.5 1.0 Onderdeel van woonwijk De Put, dat is ontstaan met houten watersnoodhuizen. 
betekenis van het object als essentieel (cultuurhistorisch, functioneel en/of architectuurhistorisch en visueel) onderdeel van een complex 2 0.5 1.0 Een twee-onder-een-kap woning, onderdeel van een wijk met meerdere watersnoodhuizen. 
situationelewaarde Markante ligging 2 0.5 1.0 Aan een doorgaande route, onderaan de Hoge Heijningsedijk.
bijzondere betekenis van het object wegens de wijze van verkaveling/inrichting/voorzieningen 0 0.5 0.0 Onderdeel van een wederopbouwwijk, die de historische verkavelingsstructuur heeft verstoord. 
Subtotaal 0-6 3.0  
Vorm representativiteit bijzonder belang van het object voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek en/of het oeuvre van een bouwmeester, architect ingenieur of kunstenaar 3 1.0 3.0 Scandinavische houten prefabwoning die de woningnood ontstaan door de watersnoodramp van 1953 moest opvangen. 
esthetische waarde belang van het object wegens de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp 0 1.0 0.0 De houten prefab noodwoning is een tweelaags houten huis met een zadeldak met overstek en houten windveren.
materiaalgebruik en ornamentiek belang van het object wegens het bijzondere materiaalgebruik, de ornamentiek en/of monumentale kunst 0 1.0 0.0 Geheel houten prefabwoning, geen sierelementen aanwezig.
gaafheid/herkenbaarheid belang van het object wegens de materiële, technische, constructieve en/of architectonische gaafheid en/of herkenbaarheid 3 1.0 3.0 Prefabwoning uit 1954 in oorspronkelijke staat.
zeldzaamheid belang van het object/complex wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht 3 1.0 3.0 Bouwtechnisch en typologisch inmiddels zeldzaam in gemeente Moerdijk. 
Subtotaal 0-15 9.0  
Cultuurhistorie cultuurhistorische waarde belang van het object als bijzondere uitdrukking van (een) culturele, sociaaleconomische, bestuurlijke/beleidsmatige, geestelijke, geografische, landschappelijke, historisch-ruimtelijke, technische en/of typologische ontwikkeling(en) 3 2.0 6.0 Als bijzondere uitdrukking van een technische ontwikkeling en watersnoodramp. 
innovativiteit belang van het object wegens innovatieve waarde of pionierskarakter 0 1.0 0.0 Geen innovatieve waarde.
herinneringswaarde belang van het object wegens bijzondere herinneringswaarde 3 2.0 6.0 De woning herinnert aan de watersnoodramp en de wederopbouw. 
Subtotaal 0-15 12.0  
Functie authenticiteit belang van het object als nog goed herkenbare uitdrukking van de oorspronkelijke of een belangrijke historische functie 2 2.0 4.0 Goed herkenbaar als noodwoning. 
Subtotaal 0-6 4.0  
Totaal 0-48 30.0  

Foto's