Gemeente Moerdijk investeert in regionale samenwerking voor duurzaam woon-werkverkeer

Geplaatst: 9-4-2024

Als onderdeel van een innovatieve regionale aanpak om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, gaat de gemeente Moerdijk actief aan de slag met fietsstimulering. Niet alleen Moerdijk gaat hiermee starten. Vanuit regionale samenwerking zullen ook omliggende gemeenten deelnemen aan het project.

Rol voor werkgevers

Binnen de samenwerking is een rol voor werkgevers weggelegd. Er wordt een aantal
praktische en concrete acties voor werkgevers uitgerold, waardoor zij een leidende rol kunnen nemen in de transitie naar duurzamere mobiliteitsoplossingen. De focus ligt op het stimuleren van het fietsgebruik onder werknemers om op die manier bij te dragen aan het verminderen van verkeersdrukte en de uitstoot van schadelijke stoffen. Hiermee ondersteunt het initiatief de bredere duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente en de regio als geheel.

Sanneke Vermeulen, bestuurlijk trekker Mobiliteit van de regio West-Brabant, over deze regionale aanpak: “De mobiliteit van onze inwoners beperkt zich niet tot de gemeentelijke grenzen, zeker voor de rit van en naar het werk. Om forenzen anders te laten reizen is het niet meer dan logisch om over de gemeentegrenzen heen te kijken en om werkgevers mee te nemen. Dit project sluit daar mooi bij aan.”

Medewerkers op de fiets

Naast kennis en advies voor werkgevers, is het daadwerkelijk activeren van medewerkers een belangrijk speerpunt. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een gratis e-bike probeeractie aanvragen. Bij deelname krijgen zij acht weken lang een aantal e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen worden ter beschikking gesteld aan werknemers, zodat deze het ‘fietsforenzen’ kunnen proberen. Een bijbehorende communicatie toolkit ontzorgt de werkgever en enthousiasmeert werknemers om de woon-werkrit op een andere manier te ervaren. Er is plek voor tientallen werkgevers en honderden forensen.

Wethouder Danny Dingemans van de gemeente Moerdijk: “Bij deze mijn uitnodiging aan onze lokale Moerdijkse werkgevers om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. We zien dat fietsen voor woon-werkverkeer best populair is. Voor sommige mensen moet je het aantrekkelijk maken, zo wil de een verleid worden door middel van een beloning en de ander wil fit blijven.”

Regio West-Brabant (RWB) heeft Ons Brabant Fietst opdracht gegeven om uitvoering te geven aan dit project. Deze maatschappelijke organisatie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Ze heeft als doel gedragsverandering te bewerkstelligen onder de inwoners zodat zij vaker de fiets pakken. En dan vooral naar het werk.