Inloopbijeenkomst openbaar gebied wijk Vlinderbuurt in Standdaarbuiten

Geplaatst: 30-4-2024

De gemeente Moerdijk houdt op dinsdagmiddag 7 mei a.s. tussen 16.00 en 18.00 uur een inloopbijeenkomst over de inrichting van het openbaar gebied in de nieuwe wijk Vlinderbuurt in Standdaarbuiten. De bijeenkomst wordt gehouden in de Standaert aan de Timberwolfstraat 5 in Standdaarbuiten.

Inrichting openbaar gebied

Inmiddels zijn de woningen aan de Herfstvlinder en de Markiezenlaan gereed. In het openbaar gebied komt nieuwe bestrating met parkeervakken, verlichting en groen. Qua inrichting wordt hierbij aangesloten bij het bestaande beeld van de Wintervlinder en de
Vuurvlinder. De (tijdelijke) bouwstraat heeft zijn nut bewezen en wordt weggehaald; hier
komt een langzaam verkeersverbinding voor voetgangers en fietsers. Om dit planologisch mogelijk te maken, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk.

Inzien ontwerp-plannen en vragen stellen

Voor de deelgebieden zijn inmiddels inrichtingsschetsen opgesteld.
Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen belangstellenden de ontwerp-plannen inzien en
hierop een nadere toelichting krijgen. Ook zijn medewerkers van de gemeente aanwezig voor de beantwoording van eventuele vragen. Aanmelden is niet nodig.