Regio Breda wil inzicht in aantal dak- en thuisloze mensen

Geplaatst: 3-4-2024

Na de geslaagde ETHOS telling dak- en thuisloosheid vorig jaar in Noordoost-Brabant, doen dit jaar maar liefst 55 gemeenten uit zes regio’s mee aan de nieuwe telling van Kansfonds en Hogeschool Utrecht. Op 9 en 11 april brengen circa 370 organisaties in de regio’s Breda met onder andere gemeente Moerdijk, Hart van Brabant, Holland Rijnland, Westelijke Mijnstreek, Gelderland-Zuid en West-Friesland dak- en thuisloze mensen in kaart. Doel is inzicht te krijgen in de werkelijke omvang en aard van de groep dak- en thuisloze mensen. Alleen zo kunnen gemeenten een effectieve aanpak ontwikkelen voor het voorkomen en terugdringen van dak- en thuisloosheid.

Wethouder Pauline Joosten, Moerdijk (Wmo): “De afgelopen jaren hebben we geprobeerd in de regio Breda een beeld te krijgen van het aantal mensen dat dak- of thuisloos is. Dat is echt heel lastig gebleken, want sommige mensen weten zich lange tijd te redden door op de bank bij verschillende vrienden te slapen of blijven buiten beeld omdat ze geen hulp vragen. Maar hoe fijn is het als je een eigen thuis hebt met mensen om je heen die er voor je zijn wanneer dat nodig is. Door in onze regio zo veel mogelijk verschillende organisaties bij de telling te betrekken, hopen we iedereen die dak- of thuisloos is in beeld te krijgen. Dat helpt ons om een betere aanpak te realiseren die gericht is op het voorkomen en uitbannen van dak- en thuisloosheid. Alle gemeentelijke afdelingen die dak- en thuislozen in beeld hebben, tellen in Moerdijk op 11 april mee. Ik ben heel blij dat wij ons steentje bij kunnen dragen om zoveel mogelijk mensen in beeld te krijgen!”

Point-in-time telling

De ETHOS telling is een ééndaagse telling in een gemeente of regio, een zogenoemde point-in-time-meting. Op 9 en 11 april brengen in de zes regio’s onder andere gemeentelijke diensten, maatschappelijke opvangorganisaties, beschermd wonen en jeugdzorg organisaties, woningcorporaties, thuiszorg, maatschappelijk werk, scholen, kinderopvanglocaties en (jeugd)detentie (dreigend) dak- en thuisloze mensen in kaart. Juist die diversiteit leidt tot een vollediger beeld.

“Bij de ETHOS telling wordt dakloosheid gedefinieerd als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Daardoor tellen ook mensen mee die nu vaak onder de radar blijven”, vertelt Willem van Sermondt, programmaleider Kansfonds. “Vorig jaar is in Nederland voor het eerst op deze manier geteld. In de regio Noordoost-Brabant ontdekten we dat ruim 40 procent van de getelde dak- en thuisloze personen kinderen en jongeren waren. Bijna een derde van de getelde volwassenen bleek vrouw. Bovendien verbleef de meerderheid niet op straat of in de opvang voor dakloze mensen, maar bij vrienden, familie, in een auto, garage of stacaravan. Heel anders dus dan het stereotype beeld. Met deze bevindingen konden de deelnemende gemeenten gericht aan de slag gaan.”

Landelijk beeld

De resultaten van de tweede ETHOS telling worden op 9 oktober 2024, een dag voor de Werelddaklozendag, gepresenteerd.