Aanbesteding nieuwe sporthal Zevenbergen: Wind Design + Build als winnaar uit de bus

Geplaatst: 8-2-2024

Nadat de gemeenteraad in maart 2023 een besluit nam over de nieuw te realiseren sporthal in Zevenbergen is er weer een grote stap gezet. In september 2023 is, na uitwerking van de eisen en voorselectie van partijen die mee mochten doen met de inschrijving, de aanbestedingsprocedure voortgezet. Alle inschrijvingen zijn beoordeeld en dit heeft geleid tot de keuze voor het plan dat het beste heeft gescoord op onder andere functionaliteit, energieoplossing en toe te passen materialen. De winnende partij is Wind Design + Build.

Winnende partij

Vijf partijen kregen de mogelijkheid om een ontwerp voor de sporthal en de buitenruimte in te dienen. Ook moesten ze aangeven hoe hun aanpak is voor onder meer klimaatbestendigheid en duurzaamheid. De winnende partij is Wind Design + Build. Het ontwerp van Wind Design + Build voor de sporthal heeft een heldere indeling en routing binnen het gebouw. De buitenkant is opgebouwd uit verschillende lagen, heeft afrondingen op de hoeken en bestaat uit meerdere kleuren en materialen die aansluiten bij de natuurlijke omgeving. De inbedding van het gebouw in groene taluds en toepassing van kruiden- en plantensoorten op enkele daken versterkt dit beeld.

Ook hun aanpak voor de energieoplossing, klimaat en natuurinclusiviteit zijn positief beoordeeld. Wind Design + Build gaat het ontwerp uitwerken, de vergunning aanvragen en de gehele bouw uitvoeren. “Door de gelaagdheid, plasticiteit en kleur, lijkt het gebouw gevormd te zijn uit de aarde en wil het zich nadrukkelijk nestelen in de groene omgeving, een groene omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Inclusief de natuur”, licht Roelof Wind namens Wind Design + Build toe. Wethouder Bennie Blom van de gemeente Moerdijk vult aan: “Ik ben blij dat we nu een concreter beeld krijgen bij de plannen voor de sporthal. Met Wind Design + Build hebben we een uitstekende partij om samen met ons dit project te gaan realiseren.”

Planning

De planning is om dit jaar het ontwerp verder uit te werken, de benodigde vergunningen aan te vragen en de uitvoering voor te bereiden, zodat in 2025 kan worden gestart met de bouw. De bouw zal inclusief aanleg van de buitenruimte ongeveer een jaar in beslag nemen.