Aanslag lokale belastingen 2024

Geplaatst: 21-2-2024

Ook dit jaar ontvangt u weer een aanslag voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB):

  • In uw digitale postbus
    Wie gebruik maakt van MijnOverheid, vindt het aanslagbiljet terug in de Berichtenbox.
  • In de brievenbus
    Wie nog niet is aangemeld bij MijnOverheid, ontvangt een papieren aanslagbiljet per post.

Welke informatie vindt u op het aanslagbiljet?

Op het aanslagbiljet ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten zoals de afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, hoe u kwijtschelding aanvraagt of hoe u bezwaar maakt.

WOZ-waarde

Op het aanslagbiljet 2024 staat uw nieuwe WOZ-waarde. We kijken altijd naar wat uw woning waard was op de huizenmarkt op 1 januari van vorig jaar. Voor de WOZ-waarde van 2024 kijken we dus terug naar het waardepeil op 1 januari 2023.

Controleer uw WOZ-waarde

Het vaststellen van de WOZ-waarde gebeurt heel nauwkeurig. Toch kan het zijn dat u twijfelt over uw WOZ-waarde. Controleer dan eenvoudig de waarde via de QR-code op uw aanslagbiljet.

Voor WOZ-bezwaar gebruikt u de QR-code op het aanslagbiljet

Niet eens met uw WOZ-waarde? Maak direct en eenvoudig bezwaar via de QR-code op uw aanslagbiljet.

Vragen? Wij helpen u graag!

Kijk voor meer informatie op de website van bwbrabant of bel met de BWB via telefoonnummer (076) 529 83 00. Actuele openingstijden vindt u op onze website.