Informatieavond centrumvisie Klundert

Geplaatst: 7-2-2024

Op maandagavond 26 februari is er een informatieavond in De Stad Klundert over de centrumvisie in Klundert. Inwoners, ondernemers, verenigingen en andere belangstellenden uit Klundert zijn van harte welkom op deze avond. Tijdens de avond informeren we belangstellenden over de stand van zaken van de centrumvisie in Klundert.

Vanuit het programma ‘vitale centra’ investeert de gemeente in het geven van een impuls aan het centrum in Klundert dat uitnodigt als ontmoetingsplaats met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, culturele en recreatieve functies en evenementen. “De eerste stap is de inventarisatiefase, gevolgd door ontwikkelscenario’s en een participatietraject met onder andere inwoners, verenigingen en ondernemers. Daaruit volgt een voorkeursscenario en aansluitend een uitvoeringsprogramma”, aldus Kuijper Compagnons en Ginder.

Er is een klankbordgroep gevormd met 10-15 sleutelfiguren vanuit onder andere inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, horeca en evenementen uit Klundert. Mensen die actief mee willen denken over de plannen in en buiten de stad. Samen met de klankbordgroep is de brede participatieavonden voorbereid.

Programma

De bedoeling van deze avond is informeren en wensen en ideeën ophalen. Dat doen we plenair waarbij er op de verschillende inventarisaties (onder ander inwonersenquête en passantentellingen) in het centrum een toelichting wordt gegeven. Er is gelegenheid om input op te halen voor het centrum. Daarna volgt een plenaire terugkoppeling waarbij er gelegenheid is tot het stellen van vragen. De avond start om 19.30 uur in De Stad Klundert. De zaal is open vanaf 19.15 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur.

Impuls aan Klundert geven

De planning is om halverwege 2024 het voorkeursscenario door de gemeenteraad vast te stellen. “Belangrijk is bij het opstellen van een ruimtelijk economische visie, en de hierop volgende ontwikkelscenario’s, het overleg met inwoners, ondernemers en verenigingen. We gaan met elkaar een impuls geven aan een vitaal centrum in Klundert! Want het is nodig, daar zijn we het allemaal over eens”, licht wethouder Danny Dingemans toe