Woningbouw in Willemstad Oost en een nieuwe plaats voor de Kogelvangers

Geplaatst: 12-2-2024

Dit jaar worden achter de coulissen belangrijke vervolgstappen gezet voor een aantal grootschalige ontwikkelingen in Willemstad. Uitgebreid onderzoek toont aan dat de gemeente Moerdijk in Willemstad Oost over enige tijd kan starten met de bouw van nieuwe woningen. Om ruimte te krijgen voor een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA), op de huidige locatie van voetbalvereniging Kogelvangers aan de Grintweg, dienen velden te worden verplaatst naar een nieuwe locatie en komt daar tevens een nieuw clubhuis. Donderdag 14 maart wordt duidelijk of de Moerdijkse gemeenteraad instemt met de verschillende voorstellen, om deze ontwikkelingen mogelijk te maken.

Woningbouwontwikkeling Willemstad Oost

In 2022 stelde de gemeenteraad een startdocument vast met daarin de opdracht een voorlopig plan op te stellen en te onderzoeken of en hoe woningbouwontwikkeling aan de oostzijde van Willemstad mogelijk is. De gemeente Moerdijk sloot hiertoe een intentieovereenkomst met de ontwikkelaar Novaform. In de afgelopen periode is onder meer een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarbij actief de gemeenschap van Willemstad is betrokken. Het onderzoek omvatte onder meer analyses van de locatie, financiële haalbaarheid, risico-evaluaties, samenwerkingen en vergunningsvereisten, evenals aandacht voor duurzaamheid en milieukwesties.

Aansluiten op de woningbehoefte van Willemstad

Het voorlopige plan voorziet in de woningbehoefte in Willemstad. De bouwplannen gaan uit van maximaal 200 woningen, verdeeld over vijf zogenaamde woonvelden bestaande uit diverse woningtypen. In totaal bestaat minimaal 30% van de 200 woningen uit sociale huur en valt nog eens 30% in de categorie middenhuur en middeldure koopwoningen. Voor dit project betekent dat woningen met een maandelijkse huur tot € 1000 en koopwoningen tot € 355.000 (prijspeil 2023). Wanneer de nog te doorlopen procedure geen grote vertragingen oploopt, gaat naar verwachting in 2026 de eerste spade de grond in. Wethouder Danny Dingemans: “Zoals eigenlijk voor onze hele gemeente geldt, zit men in Willemstad ook te springen om nieuwe woningen. Ik ben daarom erg blij met deze ontwikkeling, op één van de mooiste plekken in onze gemeente.”

Samenwerkingsovereenkomst

De ontwikkelaar Novaform wil aan de slag met de ontwikkeling van Willemstad Oost. De gemeente Moerdijk pakt de toepassing van de planologische procedure en planbegeleiding op. De gemeente op haar beurt wil de samenwerking met de ontwikkelaar voortzetten. Om die reden wordt de gemeenteraad gevraagd, haar goedkeuring te geven om een samenwerkingsovereenkomst met de ontwikkelaar te sluiten. Hierin staat hoe gemeenten en ontwikkelaar willen gaan samenwerken. Door vaststelling en ondertekening van die overeenkomst komt woningbouw aan de oostzijde van Willemstad weer een stukje dichterbij.