Voordracht Koninklijke Onderscheidingen 2025

Geplaatst: 6-5-2024

Kent u een inwoner die wel een lintje verdient? Dé Koninklijke onderscheiding voor iemand uit Moerdijk die zich al geruime tijd belangeloos voor de samenleving inzet? Die zelfs meer doet dan verwacht mag worden? Deze persoon kunt u nu voordragen voor een Koninklijke onderscheiding in 2025.

De aanvraag hiervoor moet vóór 15 juli 2024 bij de burgemeester binnen zijn. Ook verenigingen of maatschappelijke organisaties kunnen Moerdijkse inwoners voordragen. De lintjesregen is op de laatste werkdag vóór de verjaardag van de Koning. De eerstkomende lintjesregen is daarom op vrijdag 25 april 2025.

Aan de uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. De burgemeester brengt advies uit aan de Commissaris van de Koning over alle ingediende voorstellen. Hierna geeft de commissaris haar oordeel over het voorstel. Vervolgens vindt de eindbehandeling plaats door een onafhankelijk college; het Kapittel voor de Civiele Orde. De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister onder wiens ambtsgebied de bijzondere maatschappelijke verdiensten vallen.

Meer informatie?

Neem contact op met Julia Folmer, medewerker kabinet, op het telefoonnummer 140168 of per e-mail, julia.folmer@moerdijk.nl. Verder vindt u op deze pagina alle informatie over onderscheidingen en het aanvraagformulier.