29 november 2023 - Verslag Dorpstafel Noordhoek

Details van de vergadering
Bevat 29 november 2023 - Verslag Dorpstafel Noordhoek
Datum: 29 november 2023 van 19:30 tot 21:30
Locatiedetails:

Cafe de Kroon Noordhoek

Aanwezig:
Aanwezigen
Naam Functie
Hellen Burgers Voorzitter
Leden van de Dorpstafel Noordhoek  

Agendapunten

1. Vaststellen van de agenda en notulen van vorige keer

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Notulen vorige keer geen bijzonderheden. Andere voorzitter ivm integriteit. Dringend opzoek naar nieuwe bestuursleden om voortbestaan van de dorpstafel te kunnen garanderen.

2. Wijkagend Guido

Infomatie vind je op politie.nl → mijn buurt

Doelstelling, dorpentour om zichtbaarheid te vergroten inbreng doe dit ook op de scholen

3. Mededelingen

 • Uitleg over integriteit en functie Tineke
 • Aanleg speeltuin Vlassaard is gestart, aanplanten groen kan nog niet ivm natte periode, Motie over speeltuin is aangenomen in gemeenteraad maar hoeft niet uit gevoerd te worden.
 • Gesprek met voorzittersgebiedtafels, er wordt een klein schrijven gemaakt met de doelstellingen, taken, verantwoordelijkheden gemaakt over de gebiedstafels en inwoners.
 • Wegenonderhoud Noordhoek, st jozefstraat, noorhoekse dijk. Er is een nieuwe verkeerskundige. Er is toegezegd dat alle aanwonende nog uitgenodigd worden voor een informatie avond.
 • Kleinschalige woning bouw. Er is een werkgroep om woningbouw noordhoek te onderzoeken, lijkt niet haalbaar. Maar deze voelt zich onvoldoende gehoord. Advies zelf contact opnemen met contactpersoon.

4. Vitaliteitsregeling

Dieuweke Piebenga geeft uitleg over vitaliteitsregeling Port of Moerdijk. Voor de aanvragen is een beoordelingscommissie van interne collega’s zij bepalen of de aanvraag gehonoreerd wordt.

5. Stand van zaken

 • MFA gebouw: In de zomer van 2024 wordt gestart met de verbouwing van MFA. Aannemer is al ingepland. Er komt een feestelijke opening
 • Evenementen aanvragen: Andere wet en regelgeving waar de gemeente zich aan moet houden. Met tekeningen en veiligheidsplan bij vragen ook voor de vergunning neem zelf contact op met Marja Roest zij willen je helpen.

6. Sociaal werker

Esther Vlasblom Surplus geeft uitleg over sociaal werk, vrijwilligers centrale en moerdijk voor elkaar.

7. Wat verder ter tafel komt

 • Financieel overzicht is de vorige keer meegenomen maar toen niet naar gevraagd
 • Picknick tafel komt bij speeltuintje Vlassaard, er is toegezegd dat deze in de tekening zou worden meegenomen.
 • Nieuwe wijk is lastig ivm spuitzone
 • Bedankt voor sponsering Noekse Winterfestijn

8. Afsluiting

-