Noordhoek

Noordhoek is een gezellig, klein dorp met ongeveer 1.000 inwoners. Het dorp heeft een rijke agrarische historie in de vlas- en champignonteelt. In het centrum van het dorp staan de karakteristieke St. Jozefkerk en de naastgelegen brede school St. Jozefschool. Het dorp kent ook een rijk verenigingsleven met onder andere een voetbalclub, tennisvereniging, een ponyclub, carnavalsvereniging en een tafeltennisvereniging. Het plaatselijke café geeft onderdak aan de dart-, biljart- en duivenvereniging.
De lokale gemeenschap kenmerkt zich door actieve betrokkenheid bij het wel en wee van het dorp. De saamhorigheid is groot en er is een bloeiend verenigingsleven. Noordhoek is een woondorp waar verhoudingsgewijs veel zelfstandige ondernemers (ZZP’ers) zorgen voor de bedrijvigheid.