Dhr. A.J. Moerkerke

Gegevens over Dhr. A.J. Moerkerke
Naam: Dhr. A.J. Moerkerke
Voornaam Aart-Jan
Functie(s): Burgemeester
Rollen: Voorzitter College
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Integrale veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Juridische zaken
 • Personeel en Organisatie
 • (Regionale) samenwerking (rol in de regio)
 • Integriteitsbeleid
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid (DB en AB) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Bestuurslid GR Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) en meldpunt Crisiszorg West-Brabant
 • Bestuurslid (DB en AB) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Bestuurslid (AB) Regio West-Brabant
 • Bestuurslid (DB en AB) Nederlandse Vereniging van Vestingsteden
 • Voorzitter (DB en AB) West-Brabants Archief
 • Voorzitter Stichting Beveiliging lndustrieterrein Moerdijk (SBIM)
 • Voorzitter Stuurgroep Veiligheid, Zeehaven- en Industrieterrein Moerdijk
 • Voorzitter Veiligheids Management Overleg Spoor
 • Voorzitter Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteiten (LOBA)
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege
 • Lid Havendriehoek Zeeland / Midden- en West-Brabant
 • Lid Districtsoverleg De Markiezaten
 • Lid Basisteamdriehoek
 • Lid Strategische Adviesgroep Modernisering Omgevingsveiligheid
 • Lid Belangensessie Meldpunt Crisiszorg West-Brabant