Jaaroverzicht Bestuurskosten 2023

De bestuurskosten die burgemeester en wethouders jaarlijks maken.

In het kader van openheid en transparantie is besloten de bestuurskosten van burgemeester en wethouders te publiceren op de gemeentelijke website.

Onkostenvergoeding

Voor het uitoefenen van de functie van burgemeester of wethouder worden kosten gemaakt.

Voor voorzieningen die niet zuiver functioneel zijn noch zuiver privé, ontvangen alle burgemeesters en wethouders in Nederland maandelijks een onkostenvergoeding. Uit die onkostenvergoeding moeten zij bijvoorbeeld individuele consumpties buiten de werkplek, ontvangsten van zakelijke relaties thuis, vakliteratuur, bureaukosten en zakelijke giften betalen. De hoogte van de onkostenvergoeding is vastgesteld in het rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers. Voor het jaar 2023 gelden de volgende bedragen:

Voor het jaar 2023 gelden de volgende bedragen
Ambtstoelage burgemeester € 427,80 netto per maand
Onkostenvergoeding wethouders € 393,58 netto per maand

Algemene bestuurskosten

Daarnaast mogen burgemeester en wethouders kosten maken, zogenaamde algemene bestuurskosten. Dit zijn kosten ten aanzien van voorzieningen die aan het ambt gebonden zijn en een aanvulling vormen op de reguliere bedrijfsvoering van de organisatie. Bovendien zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de burgemeester of wethouder. Het gaat hierbij vooral om voorzieningen buiten de organisatie waaronder reis- en verblijfsvoorzieningen, cursussen, opleidingen en congressen, functionele lunches en diners buitenshuis. Ook vallen hieronder kosten van de landelijke beroepsverenigingen het Nederlands Genootschap van Burgemeesters en de Wethoudervereniging.

Uitgaven algemene bestuurskosten 2023

Contributies en lidmaatschappen € 3.492,77
Cursussen, congressen en opleidingen € 23.554,80
Functionele lunches en diners buitenshuis € 2.039,75
Reiskosten woon-werkverkeer € 1.753,92
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen € 6.618,96
Inrichting thuiswerkplek € 569,00

Rechtmatigheid

In het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (dpa) en de Gedragscode van college- en raadsleden van gemeente Moerdijk is vastgesteld welke uitgaven voor vergoeding in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Uit controle blijkt dat de uitgaven en declaraties in lijn liggen met de vastgestelde voorwaarden.

De onderliggende facturen en specificaties liggen op afspraak ter inzage op het gemeentehuis aan de Pastoor van Kessellaan 15 te Zevenbergen.

In bijgaande tabel is per bestuurder een nadere specificatie gegeven van de uitgavencursussen, congressen en opleidingen, functionele lunches en diners buitenshuis en de uitgaven reiskosten en inrichting thuiswerkplek.

Soort Burgemeester A.J. Moerkerke Wethouder A.M.J. Dingemans Wethouder C.J.A. van Dorst Wethouder P.M. Joosten-Wesselius Wethouder G.J.M. Blom Wethouder D.J. Brummans Gezamenlijke uitgaven college B&W
Contributies en lidmaatschappen             € 3.492,77
Cursussen, congressen en opleiding   € 7.250,00   € 2.438,39 € 2.438,39 € 2.722,50 € 8.705,52
Functionele lunches en diners buitenshuis  € 335,12           € 1.704,63
Reiskosten woon- werkverkeer € 332,85 € 506,52   € 914,55      
Reis- en verblijfsvoorzieningen dienstreizen € 2.140,71 € 905,31 € 439,74 € 1.030,68 € 842,52   € 1.260,00
Inrichting thuiswerkplek € 569,00