Mw. P. Joosten

Gegevens over Mw. P. Joosten
Naam: Mw. P. Joosten
Voorletters P.
Functie(s): Wethouder, 2e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon (mobiel): 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Zorg
 • Onderwijs
 • (Inwoner)communicatie en participatie
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid (AB) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Bestuurslid (AB) Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
 • Bestuurslid GR schoolverzuim regio West-Brabant
 • Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant
 • Bestuurslid KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer)
 • Bestuurslid GR Geweld in afhankelijkheidsrelaties (GlA) en Meldpunt Crisiszorg West-Brabant
 • Vertegenwoordiger Stichting Openbaar Basisondenruijs West-Brabant
 • Lid stuurgroep Samenwerking Dementiezorg Moerdijk
 • Lid bestuurstafel sociaal domein