Prinses Christinastraat

In Helwijk zijn we bezig de haalbaarheid te onderzoeken om op de plaats van de oude school woningen te realiseren.

De gemeente heeft geld vrijgemaakt om in kleine dorpen, waaronder Helwijk, een ‘aanjager kleine kernen’ aan te stellen. Deze nieuwe medewerker heeft gekeken naar plekken in dorpen waar de laatste jaren geen huizen zijn gebouwd. Voor Helwijk is de oude schoollocatie hierbij betrokken.

In Helwijk staat al een tijdje een school leeg. Om verwaarlozing te voorkomen en het dorp meer huizen te geven, wordt nu onderzocht of we hier woningen kunnen bouwen. Hiervoor moet de school wel worden gesloopt.

Waar ligt deze locatie?

Prinses Christinastraat 19 in Helwijk

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben de directe buren gevraagd wat hun ideeën zijn, zodat we die kunnen gebruiken voordat we beginnen met de eerste schetsen. De eerste onderzoeken over haalbaarheid, met betrekking tot asbest en flora en fauna, zijn gestart. Samen met de woningcorporatie Woonkwartier werken we aan de eerste schetsen. Zodra die klaar zijn, presenteren we ze.

Planning

  • Q2 2024 - Haalbaarheid
  • Q2 2025 - Planologisch bouw
  • Q2 2026 - Oplevering

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Aanjager woningbouw kleine kernen Katrien van Eijck
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail