’t Hooft Klundert

In Klundert onderzoeken we of het haalbaar is om woningen te bouwen op de locatie van de voormalige Coconschool. De school staat leeg, en om verwaarlozing te voorkomen en meer huizen toe te voegen kijken we naar de mogelijkheid van woningbouw op deze plek.

Wat komt er?

Is nog niet bekend, de eerste schetsen worden gemaakt.

Waar ligt deze locatie?

  • ’t Hooft 1 Klundert.

Wat is de laatste stand van zaken?

We hebben gesproken met de mensen in de buurt om te horen wat zij willen (of juist niet willen) voor de buurt. Deze ideeën worden nu gebruikt bij het maken van de eerste schetsen. Zodra die klaar zijn, delen we ze met de directe buren en misschien ook met de stadstafel. Ook zijn de eerste onderzoeken naar asbest en de flora & fauna al begonnen.

Planning

  • Q2 2024 - Haalbaarheid
  • Q2 2025 - Planologisch bouw
  • Q2 2026 - Oplevering

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Aanjager woningbouw kleine kernen Katrien van Eijck
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail