Volkstuinen Willemstad

De gemeente heeft de ambitie om op de locatie van de volkstuinen te Willemstad woningbouw te realiseren.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Afgelopen periode heeft de gemeente gezamenlijk met de projectgroep Willemshof gezocht naar mogelijkheden om het volkstuinen complex te Willemstad te onderzoeken ter behoeve van woningbouw. Dit was in het kader van het Didam-arrest noodzakelijk. De uitkomsten van deze periode is het organiseren van een coproductie waarbij de projectgroep Willemshof zal optreden als CPO.

De komende periode zal in teken staan om tot een haalbaar stedenbouwkundig plan te komen waarbij de ruimtelijke-, maatschappelijk- en economische haalbaarheid centraal staan. De gemeente organiseert en coordineert dit proces waarbij de CPO nauw betrokken blijft.

Planning

  • Oktober ondertekenen overeenkomst CPO/Gemeente;
  • Q2 2024 afronden stedenbouwkundigplan + haalbaarheidsstudie;
  • Q2 2025 onherroepelijk omgevingsplan;
  • Q2 2025 start bouwrijp maken

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Mike van de Waeter
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail