7 Bergsche Hoeve

Het doel van het project is de herontwikkeling van de locatie van restaurant de 7 Bergsche Hoeve tot woningbouw.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 18 maart 2021 heeft de gemeenteraad het startdocument voor de herontwikkeling van de 7 Bergsche Hoeve vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is de realisatie van maximaal 36 appartementen. De initiatiefnemer wil voor de realisatie van deze 36 appartementen een bestemmingsplan in procedure brengen om dit mogelijk te maken. Inmiddels is het haalbaarheidsdocument waarin de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid zijn getoetst op 14 juli 2022 door de gemeenteraad vastgesteld.

Met dit haalbaarheidsdocument zijn de ruimtelijke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling vastgelegd. De ruimtelijke haalbaarheid geeft inzicht in de toetsing aan alle gebruikelijke planologische elementen (licht, lucht, externe veiligheid, geluid, archeologie, bodem, etc.). De financiële haalbaarheid resulteert in een projectexploitatie en een Locatie Ontwikkelings Overeenkomst (LOO) met de initiatiefnemer. De maatschappelijke haalbaarheid toetst de initiatiefnemer zelf door de plannen voor te leggen aan de omgeving en de stadstafel.

In januari 2023 is de Locatie Ontwikkel Overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer ondertekend. Deze overeenkomst legt de gemaakte afspraken over de ontwerpfase en uitvoeringsfase vast. De getekende LOO is tevens de start voor het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens is het doel in 2023 een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben zodat er een bouwtitel is voor de realisatie van de 36 appartementen. De start van de bouw zal in 2024 zijn en de verwachting is dat de bouw begin 2026 gereed is.

Planning

  • Ontwerpfase: Q2 2024
  • Uitvoeringfase: Q3 2024 - Q2 2026
  • Evaluatiefase: Q3 2026

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten