Budgetsubsidie

Om een budgetsubsidie aan te kunnen vragen moet de organisatie rechtspersoon zijn. Een Budgetsubsidie is een subsidie die ieder jaar terugkomt en uitvoering geeft aan een gemeentelijke beleidsdoelstelling

Uw organisatie vraagt de budgetsubsidie online aan met gebruik van uw E-Herkenning  U kunt kiezen uit de volgende opties.

Voorlopige subsidie aanvragen

Vaststelling subsidie aanvragen

Heeft uw organisatie nog niet eerder een subsidie aangevraagd bij de gemeente? Neem dan contact op met ons op! U kunt ons bereiken via subsidies@moerdijk.nl of per telefoon 14 0168.

Aanvragen

Wanneer

  • De aanvraag voor een voorlopige budgetsubsidie moet vóór 1 juli (van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) bij ons binnen zijn.
  • De aanvraag voor vaststelling van de verleende budgetsubsidie moet vóór 1 juli (van het jaar na het subsidiejaar) bij ons binnen zijn.

Rechtspersonen let op! Voor commerciële aanvragers gelden bijzonder bepalingen. Kijk hiervoor in de algemene subsidieverordening Gemeente Moerdijk.

Meesturen

Bij de aanvraag voor een voorlopige budgetsubsidie moet u meezenden: 

  • Beschrijving van de activiteiten   
  • Beschrijving van de doelstellingen en resultaten van de activiteiten   
  • De begroting en het dekkingsplan*

Bij de aanvraag voor vaststelling van de verleende budgetsubsidie moet u meezenden

  • Het inhoudelijk verslag van het afgelopen subsidietijdvak
  • Uw jaarrekening van het afgelopen subsidietijdvak
  • Voor subsidies groter dan € 50.000,- is ook een balans en accountantsverklaring van afgelopen subsidietijdvak vereist. 

Digitaal subsidie aanvragen: aanmelden via eHerkenning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een budgetsubsidie zijn te vinden in de algemene subsidieverordening Gemeente Moerdijk.