Initiatiefsubsidie Startsteun Inwonersinitiatieven

Voor het opstarten van duurzame kansrijke maatschappelijke initiatieven, die bijdragen aan een betere woon-of leefomgeving voor inwoners van de gemeente Moerdijk, kunt u ondersteuning aanvragen.

Aanvragen

De aanvraag moet de volgende gegevens bevatten:

 • Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • De doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen;
 • Een begroting en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten.
 • Bovengenoemde gegevens moeten inzicht geven in de plannen en begroting met een doorlooptijd van tenminste drie jaar.

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een aanvraag maatschappelijk initiatief indienen. Het aanvraagformulier hiervoor vind u op de pagina 'Uw maatschappelijk initiatief indienen'.

Voorwaarden

 • De subsidie moet worden aangevraagd door een rechtspersoon
 • Het initiatief heeft geen winstoogmerk
 • Het initiatief is een samenwerking tussen verschillende (vrijwilligers)organisaties
 • Het initiatief moet na maximaal 2 jaar zonder gemeentelijke subsidie kunnen blijven voorbestaan.
 • De subsidie kan op ieder moment in een kalenderjaar worden aangevraagd.

Subsidiehoogte

 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld
 2. De subsidie is gelijk aan de hoogte van de aanvraag, maar nooit hoger van het subsidieplafond
 3. Bij het bereiken van het subsidieplafond is de volgorde van ontvangst door de gemeente bindend.

De regeling

Alle regels en voorwaarden rondom de evenementensubsidie zijn vastgelegd in de lokale regelgeving

Vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail vrijwilligeinzet@moerdijk.nl.