Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties

Als u een activiteit organiseert voor uw stad, dorp of wijk en aan bepaalde voorwaarden voldoet komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage vanuit de gemeente. Uw initiatief moet mensen samenbrengen en de onderlinge band versterken.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met E-herkenning

Aanvragen

De aanvraag kunt u online indienen. Wij willen graag weten:

 • Wat de activiteit is
 • Hoe de begroting er uit ziet
 • Offertes of facturen voor de subsidiabele kosten

Status online volgen

Na het versturen van uw aanvraag kunt u de status online volgen via Mijn Moerdijk

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0168 of e-mail subsidies@moerdijk.nl. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken en gezamenlijk het aanvraagformulier in te vullen. De afspraak kan op het gemeentehuis maar wij kunnen ook bij u langskomen

Voorwaarden

Een subsidie kan aangevraagd worden:

 • door een rechtspersoon;
 • als de activiteit geen winstoogmerk heeft;
 • als de activiteit openbaar toegankelijk is (waarbij het heffen van entree wel is toegestaan);
 • uiterlijk 8 weken voor aanvang van de activiteit. De aanvraag moet dan volledig zijn.

Subsidie wordt alleen verleend over de subsidiabele kosten. Dit zijn kosten voor:

 • huur materialen ten behoeve van de uitvoering van de activiteit
 • huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van de activiteit
 • bedank(jes) voor de vrijwilligers
 • Aandenken, bekers, of medailles|

U krijgt maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed, met een maximum van €3.000.

Wat vragen wij terug?

Als u een subsidie aanvraagt, gaan we een afspraak met elkaar aan. U ontvangt een financiële bijdrage, wij

 • ontvangen een verslag met foto van het evenement
 • worden genoemd in communicatie uitingen rondom de activiteit.

Voldoet u aan de voorwaarden dan kunt u hier een Initiatiefsubsidie Vrijwilligersorganisaties aanvragen.

De regeling

Alle regels en voorwaarden rondom de evenementensubsidie zijn vastgelegd in de Nadere regels Initiatiefsubsidies Vrijwilligersorganisaties.