Moerdijk werkt aan toekomstplan gemeentelijke zwembaden

Geplaatst: 29-3-2023

Moerdijk presenteert deze zomer een toekomstplan voor de vier openbare zwembaden in de gemeente. Daarin staat hoe het college kijkt naar de toekomst van zwembad De Bosselaar in Zevenbergen, De Niervaert in Klundert, De Oester in Fijnaart en Ons Bad in Willemstad. “Want onder andere dalende bezoekersaantallen, sterk stijgende energiekosten, duurzaamheidseisen en tegelijkertijd de roep van inwoners om de baden open te houden maken dat een eerlijk en duidelijk toekomstplan hard nodig is”, legt wethouder Jack van Dorst uit. De gemeenteraad krijgt het plan eind september ter besluitvorming voorgelegd.

In 2021 besloot de gemeenteraad om complex De Niervaert in Klundert nieuw te bouwen. Hoe dat precies zou gaan gebeuren moest nog verder worden uitgewerkt. Destijds werd na een motie ook bepaald dat deze nieuwbouw geen invloed mocht hebben op de drie andere zwembaden in de gemeente. Die blijven in elk geval open tot 2026; dan lopen de overeenkomsten met de exploitanten af. Maar er is ook duidelijkheid nodig over de periode daarna. Die moet er met dit toekomstplan dus komen. Want de toekomst van het zwembad in complex De Niervaert is niet te bepalen zonder ook die van de andere zwembaden daarbij te betrekken, was de conclusie tijdens een raadsbijeenkomst afgelopen winter. Daarom liggen de nieuwbouwplannen voor complex De Niervaert voorlopig stil, tot het gemeentebestuur een visie heeft uitgewerkt over de toekomst van alle Moerdijkse zwembaden.

“Eerlijk voor álle inwoners”

“Er is nogal wat gebeurd in die periode tussen 2021 en afgelopen winter”, legt wethouder Jack van Dorst uit. “Energiekosten die door de oorlog in Oekraïne fors zijn gestegen, opgaven qua verduurzaming waar we niet omheen kunnen, maar ook bezoekersaantallen die zijn blijven dalen. Wat ook betekent dat we als gemeente steeds meer geld moeten uittrekken om een toegangskaartje voor de zwembaden betaalbaar te houden. Het maakt allemaal dat we niet zomaar kunnen zeggen: ‘we gaan zwembad De Niervaert nieuw bouwen en dan kijken we wel wat er nog mogelijk is met de drie andere zwembaden’. Nee, er moet een plan komen met een duidelijke toekomstvisie voor het zwemmen en de zwembaden in onze hele gemeente, waarin we al die factoren, belangen en meningen meenemen. Dat is eerlijk voor álle inwoners. En alleen op basis van die informatie kan de gemeenteraad een goed afgewogen besluit nemen, zoals de raad ook wil.”

Het toekomstplan

Bij het bepalen van dat toekomstplan gaat de gemeente kijken naar onder andere bezoekersaantallen van de baden, de exploitatielasten, energiekosten en duurzaamheidseisen. Ook gaat ze in gesprek met exploitanten van de zwembaden over hun ervaringen en wordt de mening van inwoners en deelnemers aan de stads- en dorpstafels opgehaald.

Nieuwbouw De Niervaert voorlopig ‘on hold’

Het betekent wel dat het eerdere plan om complex De Niervaert nieuw te bouwen nog tot eind september ‘on hold’ wordt gezet. “Ik snap dat inwoners van Klundert hier niet blij mee zijn”, reageert de wethouder. “Maar het kan gewoon niet anders. Er komt sowieso een plek in Klundert waar we ontmoeting, zalenverhuur en sport- en gymzaal willen onderbrengen. Dat staat vast. En dat bekijken we dus met een brede blik: hoe staan de andere zwembaden ervoor, wat zijn de toekomstperspectieven en wat is er als we het hebben over het zwemmen straks mogelijk en nodig voor al onze inwoners?”

Planning

Het college van burgemeester en wethouders wil het scenario dat over de hele linie het best aansluit bij de behoefte presenteren aan de gemeenteraad. Die kan het dan op 28 september behandelen. De gemeenteraad bepaalt daarna welk scenario het uiteindelijk wordt.