Eigen trouwambtenaar aandragen

Het huwelijk wordt voltrokken door een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (babs) van de gemeente Moerdijk.

Ook is het mogelijk om het huwelijk te laten voltrekken door een babs van buiten de gemeente Moerdijk. Voorwaarde is wel dat deze persoon al (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is. Deze persoon wordt dan aangewezen als onbezoldigde babs.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw huwelijk of partnerschap te laten voltrekken door bijvoorbeeld een familielid of vriend(in). Deze persoon moet voor één dag worden aangewezen als onbezoldigde babs en worden beëdigd bij de rechtbank. Hij of zij ontvangt na de beëdiging de Handleiding BABS voor één dag van gemeente Moerdijk.

Aanvragen

Al eerder een huwelijk voltrokken

Nooit eerder een huwelijk voltrokken

Het bruidspaar dient uiterlijk 4 maanden voor de huwelijksdatum het verzoek in met behulp van dit aanvraagformulier: buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, niet eerder  aangewezen.

De stukken die u daarbij nodig heeft:

 • Kopie van de legitimatiebewijzen van beide aanstaande partners 
 • Kopie van het legitimatiebewijs van de aan te wijzen babs
 • Een verklaring omtrent gedrag (VOG), niet ouder dan 3 maanden, van de aan te wijzen babs
 • De aan te wijzen babs ondertekent een integriteitsverklaring

Voorwaarden

Al eerder een huwelijk voltrokken

Is de trouwambtenaar al (b)abs in een andere gemeente, dan moet de aanvraag met bewijsstukken uiterlijk 3 maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie zijn ontvangen.

Voorwaarden voor aanwijzing:

 • Een kopie van het aanwijzingsbesluit en de beëdiging door de rechtbank
 • Een verklaring van een andere gemeente waaruit blijkt dat de (b)abs de taken nog actief uitvoert
 • De (b)abs ondertekent een integriteitsverklaring
 • De babs wordt aangewezen als onbezoldigde babs

Nooit eerder een huwelijk voltrokken

Uw verzoek om iemand tot babs te laten aanwijzen en beëdigen moet uiterlijk 4 maanden vóór de datum van het huwelijk of partnerschapsregistratie zijn ontvangen.

Voorwaarden voor aanwijzing:

 • De aan te wijzen babs is 18 jaar of ouder en komt niet voor in het curatele register
 • De aan te wijzen babs moet goed kunnen spreken in het openbaar
 • Het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt voltrokken in de Nederlandse taal
 • De aan te wijzen babs moet beëdigd worden, dit gebeurd in persoon bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant
 • Tijdens de ceremonie is er een babs van de gemeente Moerdijk aanwezig die erop toeziet dat de ceremonie volgens geldende regels verloopt

Kosten

Kijk voor kosten op: kosten huwelijk / geregistreerd partnerschap