Centrum

In 2021 is contact opgenomen met de bewoners van het centrum van Zevenbergen om te bespreken waar en wat voor speelvoorzieningen er gerealiseerd moeten worden. Dit proces krijgt een vervolg in 2022. Volgens het Speelruimteplan is er behoefte aan speelmogelijkheden voor kinderen tot circa 8 jaar. Speelvoorzieningen voor de overige leeftijdscategorieën zijn op loopafstand vanuit het centrum te bereiken.