Klundert - Drie bruggen dicht voor zwaar verkeer

Zwaar vrachtverkeer mag binnenkort niet meer over de bruggen in de Brugstraat, Kaai en de Blauwe Sluisdijk in Klundert. Personenauto’s, fietsers en voetgangers kunnen de bruggen gewoon blijven gebruiken. Onlangs bleek dat deze bruggen geen zware lasten meer aankunnen. De maatregel is tijdelijk: de bruggen worden versterkt of vervangen. Tot die tijd geldt voor zwaar verkeer een omleiding.

Wat gebeurt er?

De Kaai-brug gaat dicht voor voertuigen zwaarder dan 45 ton. Op de bruggen in de Brugstraat en de Blauwe Sluisdijk komt een zogeheten aslastbeperking voor vrachtverkeer met een aslast van 3 ton of zwaarder. Dat betekent dat vrachtwagens en ander zwaar verkeer niet meer over deze drie bruggen mogen. Personenauto’s, busjes en bestelwagens kunnen de bruggen gewoon blijven gebruiken, net als voetgangers en fietsers. Op de Blauwe Sluisdijk-brug komt ook een rijbaanversmalling tot maximaal 3 meter voor gemotoriseerd verkeer. Dat ontlast de wanden van de brug. Fietsers kunnen de versmalling passeren langs doorsteekjes. De maatregelen worden eind april van kracht.

Wat is de laatste stand van zaken?

Vorig jaar zomer is onderzocht hoeveel en welk vrachtverkeer door het centrum van Klundert rijdt. Hieruit bleek dat de verkeersbruggen te zwaar worden belast. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de bruggen onlangs nader onderzocht. Op basis van verkeerstellingen en herberekeningen voldoen de bruggen niet meer aan de huidige eisen. De gemeente bekijkt nu of de bruggen worden versterkt of vervangen; daarover wordt eind dit jaar meer bekend. Versterking of vervanging vindt dan naar verwachting medio volgend jaar plaats, waarbij de Blauwe Sluisdijk-brug waarschijnlijk als eerste aan de beurt is.

Alle bruggen in Klundert zijn gecontroleerd. Van de overige negen bruggen die niet helemaal goed meer waren, zijn er inmiddels vier vervangen, één wordt deze zomer vernieuwd en de laatste vier worden dit jaar nog opgeknapt.

De werkzaamheden aan de bruggen in de Brugstraat en Kaai starten zoals we het nu voorzien in het tweede kwartaal van 2024. Daarna volgt de uitvoering van fase 2 van de centrumontwikkeling Klundert. De werkzaamheden aan deze drie bruggen omvatten:

  • Brugstraatbrug vervangen;
  • Kaaibrug (Hoogstraat) renovatie in combinatie met versterking;
  • Blauwe Sluisdijkbrug vervangen (valt net buiten het projectgebied);

De Brugstraatbrug en de Kaaibrug vallen in het projectgebied van fase 2 van de centrumontwikkeling Klundert.

Omleiding

Het centrum van Klundert blijft bereikbaar voor alle verkeer. In overleg met de stadstafel van Klundert is een omleidingsroute vastgesteld voor zwaar (vracht)verkeer, die met borden wordt aangegeven (zie bijlage). Het openbaar vervoer en de hulpdiensten hebben een ontheffing: zij kunnen gewoon over de bruggen

Bruggen Klundert