Willemstad - Werkzaamheden en controles aan kabels en leidingen

Enexis en de gemeente Moerdijk werken in januari en februari 2024 aan kabels en leidingen in de vesting van Willemstad.

Wat gebeurt er?

Net als in de rest van Nederland is in Willemstad onderhoud aan kabels en leidingen noodzakelijk. De gemeente Moerdijk en de kabel- en leidingbedrijven proberen deze werkzaamheden zo veel mogelijk te bundelen, zodat de overlast voor bewoners en ondernemers zo klein mogelijk is.

Werkzaamheden in januari en februari 2024

In januari en februari 2024 vinden onderstaande werkzaamheden plaats. Inwoners van de vesting ontvangen ook brieven met informatie over het werk.

Beoordeling meterkasten en meterputten

Een medewerker van Timmermans Infra BV, een aannemer van Enexis, belt aan en vraagt of hij de meterkast of meterput mag zien. Hij bekijkt de aansluitingen van gas, water en elektriciteit. De medewerker kan zich altijd legitimeren. Inwoners van Willemstad-vesting ontvangen een brief waarin staat hoe ze een afspraak kunnen maken voor deze beoordeling.

Controle ligging kabels en leidingen

In een aantal straten graaft Timmermans Infra zogeheten proefsleuven. Op die manier kan Enexis zien hoe de kabels en leidingen precies liggen. Het graafwerk kan wat overlast geven, maar huizen, winkels en andere bedrijven blijven bereikbaar.

Aanpassing transformatorhuisjes Achterstraat en Hofstraat

Dit valt onder het normale onderhoud en gebeurt door aannemer Hak BV, in opdracht van Enexis. Waar het nodig is, wordt de straat afgezet en worden straatstenen of beplanting tijdelijk weggehaald. Door het graafwerk zijn panden soms moeilijker bereikbaar. Voor de veiligheid worden de sleuven dichtgemaakt in de avond en het weekend, maar dit is niet altijd overal mogelijk. Deze werkzaamheden duren naar verwachting van half januari tot eind februari.

Controle en schoonmaak riolering

Het bedrijf M.J. Oomen Moerdijk gaat de riolering controleren en schoonmaken. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Moerdijk. Het werk start op donderdag 8 februari. Het duurt ongeveer een week. Als het veel regent, kan het werk langer duren.