Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen.

Pleegzorg is een vorm van hulp waarbij een kind tijdelijk in een ander gezin (pleegzorggezin) gaat wonen. Zeven dagen per week of af en toe een weekend of vakantie. Voor korte of langere tijd.

Wanneer wordt pleegzorg ingezet?

Pleegzorg wordt niet zomaar ingezet. De meeste gezinnen krijgen eerst hulp als het kind nog thuis woont. Werkt dat niet voldoende en is de ontwikkeling en/of veiligheid van het kind in het geding, dan kan besloten worden dat het kind (tijdelijk) ergens anders gaat wonen.

Pleegzorg kan om veel verschillende redenen worden ingezet. Bijvoorbeeld omdat de ouders de opvoeding (tijdelijk) niet (meer) aankunnen. Het is dan voor het kind en vaak ook voor de ouders, beter als het kind tijdelijk in een ander gezin woont, of af en toe bij een ander gezin logeert. 

Pleegouder worden

Denkt u erover na om pleegouder te worden? Dan verwijzen wij u door naar de pleegzorgorganisaties. In onze regio zijn dat: Vigere Pleegzorg, Sterk Huis, William Schrikker en Timon.

Ook zijn er belangenbehartigers zoals de NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen) en Pleegzorg Nederland.