West Brabant werkt door!

Geplaatst: 9-2-2021

In oktober 2020 hebben de samenwerkende partners uit de arbeidsmarktregio West-Brabant (werkgeversorganisaties, onderwijs- en overheidsorganisaties) de website www.westbrabantwerktdoor.nl gelanceerd. West-Brabant werkt door biedt hulp bij het verbinden van vraag en aanbod naar en van personeel, brengt opleidingsaanbod in kaart en voorziet werkgevers, werknemers en werkzoekenden van arbeidsmarkt-gerelateerde informatie. Wat kan West-Brabant werkt door! betekenen voor u als ondernemer?

Het regionale mobiliteitsteam

U kunt als ondernemer terecht bij het regionale mobiliteitsteam West-Brabant werkt door als:

  • U op zoek bent naar (ander tijdelijk) werk voor uw personeel
  • U extra (tijdelijk) personeel kunt gebruiken
  • U ondersteuning zoekt bij het creëren van (om)scholingstrajecten voor uw personeelen op zoek bent naar coronagerelateerde regelingen en informatie
  • U zich als ondernemer wilt heroriënteren op de arbeidsmarkt

Het doel hiervan is om werkloosheid te voorkomen of zo kort mogelijk te laten duren. Bij het mobiliteitsteam zijn adviseurs van alle partners (FNV, VNO-NCW, Curio, Leerwerkloket, etc.) betrokken.

Meet & Match

Op West-Brabant werkt door vindt u ook een Meet & Match module. Hier kunt u als ondernemer:

  • Kosteloos vacatures delen en de matchingsmodule gebruiken
  • Het grootste werkzoekendenbestand van de regio bekijken
  • Inzicht krijgen in intrinsieke motivaties, competenties en sectorale interesses van werkzoekenden
  • Zien welke kandidaten interesse hebben in uw bedrijf
    Nieuwsgierig?

www.westbrabantwerktdoor.nl