Ik wil een (concept) aanvraag doen

Is de wenselijkheid van uw plan bepaald en/of uw plan (vrijwel) uitgewerkt? Dan kunt u direct de officiële aanvraag doen. Heeft u nog onderdelen waarover u vóór de officiële aanvraag nog met de gemeente wil overleggen kan dat door de aanvraag eerst als concept in te dienen.

Om uw (concept)aanvraag in te dienen, moet u de volgende informatie bij de hand hebben:

  • bouwtekeningen (gevel, plattegrond bestaande en nieuwe situatie)
  • kadastrale tekening
  • materiaalgebruik

Houdt u er verder rekening mee dat wij u kosten in rekening brengen (de legeskosten). Die hangen af van het soort aanvraag maar bedragen minimaal 237 euro.

  • U kunt uw (concept)aanvraag digitaal indienen via de landelijke pagina www.omgevingsloket.nl. Let op, dit is een landelijke pagina.
  • Conceptaanvraag: Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in, voeg de bijlagen toe en kies dan voor de optie ‘contact met bevoegd gezag’. Kies vervolgens voor ‘Openstellen voor overleg’ en dus nog niet voor ‘indienen!’
    Bekijk het document vooroverleg voor nadere uitleg.
  • Aanvraag: Vul het aanvraagformulier volledig in, voeg de bijlagen toe en kies dan voor de optie ‘indienen'. 

Maak dan een afspraak met het Vergunningenloket, dan helpen we u graag verder en vullen we het samen in.

Omdat de gemeente wil weten wat uw omgeving van uw initiatief vindt, kan het verstandig zijn om al in gesprek te gaan met uw omgeving. U leest daar meer over op de pagina Omgevingsdialoog: In gesprek met mijn omgeving, hoe doe ik dat?

U krijgt direct melding op het moment als bij de aanvraag de optie ‘contact met bevoegd gezag’ kiest. Het behandelen van een verzoek duurt maximaal 8 weken, dit hangt af van het soort plan.

Mail dan naar info@moerdijk.nl of bel 14 0168. Komt u liever langs of heeft u hulp nodig bij het invullen? Maak dan een afspraak met het Vergunningenloket . Vergeet niet de bijlagen (digitaal) mee te nemen. Wij helpen u graag!

Het in behandeling nemen van een conceptaanvraag kost € 237. Voor een simpele aanbouw of dakkapel hoeft u geen conceptaanvraag in te dienen, maar gaat u een grote verbouwing uitvoeren of een nieuw gebouw bouwen, dan kan het wel handig zijn. Als u daarna een aanvraag omgevingsvergunning indient, brengen we de kosten van de conceptaanvraag in mindering. 

De kosten voor een officiële aanvraag zijn afhankelijk van uw plan en bouwkosten. Meer informatie hierover vindt u in de legesverordening van de gemeente Moerdijk