Actueel

Het nieuws van de gemeente Moerdijk

Wilt u het nieuws van de gemeente Moerdijk via e-mail ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief op www.moerdijk.nl/nieuwsbrief

vrijdag 19 juni 2020

Nadat eerder het speelruimteplan al vorm kreeg in met name Fijnaart en Heijningen, is er in de afgelopen maanden hard gewerkt in Willemstad, Moerdijk en Zevenbergen Krooswijk. Hier werden in totaal 24......

donderdag 18 juni 2020

Heeft uw tuin ook te lijden onder de droogte? Of had u zelf veel last van de hitte vorig jaar? Of heeft u juist wateroverlast gehad door harde regenbuien? Extreme weersomstandigheden komen steeds......

donderdag 18 juni 2020

Mantelzorgers, zij zijn van onschatbare waarde! Als blijk van waardering ontvangen zij een cadeaubon van € 35,00 per mantelzorger. Deze bon is te besteden bij verschillende lokale ondernemers, het......

woensdag 17 juni 2020

Op donderdag 18 juni houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering van 09.30-12.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

dinsdag 16 juni 2020

De brug tussen de Grintweg en de Kloosterstraat in dorp Moerdijk wordt niet vervangen door een nieuwe, maar is voortaan alleen nog te gebruiken door fietsers en voetgangers. Auto’s met bestemming in......

maandag 15 juni 2020

Met ingang van 15 juni is een nieuwe Noodverordening voor de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant van kracht. Deze regels gelden dus ook voor de gemeente Moerdijk....

vrijdag 12 juni 2020

Heeft corona invloed op bouwen en wonen? Hoe gaat het in deze tijd met het ophalen van afval of onderhoud van groen in de gemeente? Of heb je een andere vraag over het werk van de gemeente?...

donderdag 11 juni 2020

Er is de komende tijd nog werk aan de winkel om de begroting van Moerdijk sluitend te maken. Dat blijkt uit de kadernota met daarin de voorlopige cijfers. Het college van burgemeester en wethouders......

donderdag 11 juni 2020

De gemeenteraad heeft op 28 mei de Concept Regionale Energiestrategie West-Brabant (RES) vastgesteld. In deze Concept RES hebben de 16 gemeenten in de regio, de Provincie en het waterschap afspraken......

woensdag 10 juni 2020

Afgelopen winter hebben de werkzaamheden voor Windpark Industrieterrein Moerdijk een tijdje stilgelegen, maar inmiddels wordt er weer volop gewerkt aan het windpark....

woensdag 10 juni 2020

Op donderdag 11 juni houdt de Welstandcommissie weer een (openbare) vergadering van 09.30-12.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan onderstaande onderwerpen:...

woensdag 10 juni 2020

Na ruim tien jaar is de kogel door de kerk: de gemeente Moerdijk koopt een gebied van drie hectare grond aan de westelijke oever van de dorpshaven Moerdijk. Het terrein is nu in bezit van Ballast Nedam.......

dinsdag 9 juni 2020

Vanaf schooljaar 2020 gaat het project “ ‘n Bietje gezond op Waterpoortgrond” van start. Een project over gezonde voeding met een educatief, lokaal en verbindend karakter voor basisschoolkinderen......

dinsdag 9 juni 2020

Het klimaat verandert. Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Ook de gemeente Moerdijk heeft plekken die kwetsbaar kunnen zijn voor hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen. De site......

dinsdag 9 juni 2020

Inwoners van heel West-Brabant die zich ernstige zorgen maken over iemand in hun omgeving, kunnen sinds maart terecht bij het Meldpunt Crisiszorg West-Brabant. Het Meldpunt is 24 uur per dag, 7 dagen......