Vergadering commissie visuele omgevingskwaliteit 4-4-2024

Geplaatst: 3-4-2024

De vergadering vindt deze week plaats op donderdag 4 aprilt van 09.30 uur tot 12.00 uur.

De volgende plannen worden behandeld op bovenstaande datum:

  1. Realiseren van 5 appartementen in het pand, De Molensteen 8 Zevenbergschen Hoek

  2. realiseren appartementen in schuur en oprichten 3 levensloopbestendige woningen (VO), Kleine Ton 1 Fijnaart

  3. Plaatsen van een dakopbouw, Menno van Coehoornstraat 10 Wilemstad

  4. Veranderen van een winkel in woning, Noordhaven 106 Zevenbergen

De vergaderingen zijn openbaar. De vergaderingen vinden plaats iedere donderdag van 09.30 uur tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, zodat uw plan op een afgesproken tijdstip wordt behandeld. De afspraak maakt u door contact op te nemen met de administratie van team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 0168.