Digitale kaart met tracé Noordelijke Randweg beschikbaar

Geplaatst: 10-2-2017

Vanaf vandaag is via de website van de gemeente Moerdijk een web-applicatie beschikbaar voor het publiek. Met deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke randweg bij Zevenbergen wordt ingepast in de omgeving. Op dit moment ligt het Ontwerp Bestemmingsplan van deze nieuwe provinciale weg ter inzage. De gemeente Moerdijk biedt met deze inzet van nieuwe media alle belangstellenden een optimaal en transparant beeld over de nieuwe ontwikkelingen.

De web-applicatie kunt u bekijken op gmd.tik-app.nl/randwegzevenbergen

De Noordelijke randweg is een belangrijke schakel in de totale ontwikkeling van Zevenbergen, met name voor het gebied Zevenbergen Noord en het doortrekken van de Roode Vaart in het centrum. De Noordelijke randweg moet de functie van de huidige provinciale weg N285 overnemen. De huidige provinciale weg wordt dan een gemeentelijke weg. Hierdoor neemt de verkeersdrukte in en nabij het centrum van Zevenbergen af, waardoor de verkeersveiligheid en de leefbaarheid voor inwoners aanmerkelijk wordt verbeterd.

Ontwerp Bestemmingsplan 

Tot en met 15 maart 2017 ligt het Ontwerp Bestemmingsplan ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. Tijdens openingstijden van het gemeentehuis kunt u hier terecht. U kunt ook kijken op www.ruimtelijkeplannen.nl, of op de website van de gemeente www.moerdijk.nl/projecten. Ook de nieuwe digitale kaart is hier te vinden.