Hand- en spandiensten aanvragen

Dranghekken

De gemeente zet de dranghekken op de afgesproken plaats neer. Verdere verspreiding doet de organisator zelf. Alle gebruikte artikelen moeten na afloop van het evenement weer op dezelfde plaats verzameld worden. De dranghekken met borden apart houden. De gemeente controleert of de wegafzettingen goed zijn uitgevoerd. Bij commerciële evenementen geldt een uurtarief van € 75,00 als de gemeente de gevraagde artikelen moet bezorgen.

Verkeersmaatregelen

In de vergunning staan eventuele verkeersmaatregelen. De maatregelen worden zo veel mogelijk vooraf genomen. Voor het plaatsen van de wegafzetting moet de organisator zelf zorgen. Zo ook, waar nodig, voor het aangeven van de omleiding. De gemeente controleert of de wegafzettingen goed zijn uitgevoerd en zonodig neemt de gemeente ter plaatse extra maatregelen.

Verkeersborden

Vanaf heden is het zo dat de borden die men aanvraagt opgehaald dienen te worden op de gemeentewerf, parelhoenweg1, 4791 PA Klundert.

Dit omdat er steeds meer borden verdwijnen en niemand dan verantwoordelijk is.

Men tekent op het moment van afgifte voor ontvangst en bij het terugbrengen wordt weer gecheckt of de juiste aantallen worden ingeleverd.

Afvalverwijdering

De gemeente stelt duobakken en/of rolcontainers ter beschikking op één plek. De gemeente levert de afvalbakken en haalt ze weer op. De gemeente stort het afval.

Vlaggenmasten

Na overleg met de organisator leveren en ophalen door de gemeente op een centrale plek. De organisator plaatst de vlaggenmasten. De klinkenbestrating en asfalt mag NIET aangebroken worden. Als u verankeringen in de grond aanbrengt, moet u een zogenaamde KLIC-melding doen (tel. 0800-0080). Deze melding is noodzakelijk om te voorkomen dat u leidingen of kabels raakt. U krijgt een kaart waarop de ondergrondse obstakels zijn aangegeven. Er zijn twee Moerdijkvlaggen te leen. Daarnaast kunt u ook Nederlandse vlaggen en wimpels lenen.
Vlaggenmasten zijn zolang de voorraad strekt te leen.
U zorgt zelf voor een grondboor.
Bij commerciële evenementen geldt een uurtarief van € 75,00 als de gemeente de gevraagde artikelen moet bezorgen.

Nutsvoorzieningen

Op plaatsen waar evenementenkasten aanwezig zijn, kan de gemeente stroom leveren. De commerciële organisator moet een verbruiksvergoeding betalen op basis van de daadwerkelijk verbruikte hoeveelheid stroom. De watervoorziening dient u zelf te regelen met Brabant Water. Hiervoor kunt u faxen naar 073-6838749 t.a.v. Brabant Water met als onderwerp gebruik standpijp.

Sleutels om paaltjes te verwijderen, sleutels van evenementenkasten en vlaggen

Al deze artikelen kunt u krijgen bij de afdeling RBOR Buitendienst, Parelhoenweg 1, 4791 PA Klundert. Wij maken een contract op dat u tekent. De vlaggen levert u droog en schoon in. De terugbrengdatum (vermeld op contract) komt u strikt na zodat wij anderen niet teleur hoeven te stellen. Materialen die u niet op tijd terugbrengt, dan brengt de gemeente de kosten in rekening aan de organisator.

Sleutel van evenementenkasten Zevenbergen: Nadat de vergunning is verleend kunt u deze bij de Panaché in Zevenbergen (Joost Bliek), op vertoon van de vergunning ophalen.

Veegwerkzaamheden

De gemeente veegt na wielerrondes en carnavalsoptochten. De reden is dat het straatvuil na deze evenementen vaak langs de hele route ligt. Bij alle andere evenementen verzorgt u als organisator de veegwerkzaamheden zelf.

Aanvragen

Algemene voorwaarden / spelregels

  1. Het formulier levert u twee weken voor aanvang van uw evenement bij ons in, anders kan uw aanvraag niet meer in behandeling worden genomen
  2. De materialen die door de gemeente worden afgeleverd, op de door u aangegeven locatie, moeten weer op dezelfde locatie worden aangeboden
  3. Vanaf 07:30 worden de spullen in goede staat op de aangegeven locatie weer opgehaald. Zorg dat de dranghekken netjes in elkaar staan met de ogen en haken ieders aan een zijde
  4. Ons advies is om bij aflevering een ophaaltijd af te spreken met de chauffeur
  5. Als de ophaaldienst moet wachten of alle spullen nog goed moet zetten, dan wordt hiervoor een onkostenvergoeding in rekening gebracht
  6. De kosten van eventuele beschadigingen of kwijtgeraakte materialen zullen aan u in rekening worden gebracht
  7. De aanvrager ondertekent bij levering voor ontvangst. Als deze persoon niet aanwezig is worden de spullen mee teruggenomen
  8. Heeft u voor uw evenement een tijdelijke wateraansluiting nodig? Neemt u dan minimaal drie weken voor aanvang van het evenement contact op met de Klantenservice van Brabant Water via telefoonnummer 073 683 80 00. Het waterverbruik wordt door Brabant Water aan u doorberekend.

Bij commerciële evenementen:

  1. Het lenen van de materialen is in principe gratis, maar als het gebracht moet worden is het uurtarief € 75,00
  2. Indien u kliko's leent zijn de stortkosten niet begrepen.

Aanvraagformulier

 Vraag online hand- en spandiensten aan