Lijst ingekomen stukken

Stukken die binnengekomen zijn bij de gemeenteraad

Iedere brief aan de gemeenteraad wordt door ons gepubliceerd. Brieven van inwoners/particulieren worden, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Raads- en burgerleden kunnen verzoeken een brief te behandelen in een commissie. De ingekomen stukken vanaf 1 april 2018 vindt u op de website van de gemeenteraad.

Ingekomen stukken

Archief

De ingekomen stukken van voor deze periode kunt u hier bekijken: Archief ingekomen stukken.