Lijst ingekomen stukken

Iedere brief aan de gemeenteraad wordt hier gepubliceerd. Brieven van inwoners/particulieren worden, gelet op de Wet bescherming persoonsgegevens, zoveel als mogelijk geanonimiseerd. Raads- en burgerleden kunnen verzoeken een brief te behandelen in een commissie. Zij doen dit door een gemotiveerd verzoek via de griffie bij de commissievoorzitters in te dienen.